Slechtvalken Vathorst

 HomeAchtergrondVerslagen Video's

Slechtvalken Vathorst2018

In de wijk Vathorst (Amersfoort Noord) is in het voorjaar 2018 een stel slechtvalken gesignaleerd. Geconstateerd is dat ze er een territorium hebben op een aantal (zeer) hoge gebouwen vlakbij het station Vathorst. Deze locatie ligt hemelsbreed op ruim 5 km van de OLV-toren, dus ver genoeg weg om geen ruzie met de valken daar te krijgen.

de vier woontorens - "de Foortse Torens" - uit een andere hoek (met het aantal verdiepingen) 

De slechtvalken worden vooral gezien op de twee hoge woontorens aan de oostkant (langs het brede water richting Laak). Deze gebouwen heten Caisson (het dichtst bij het station Vathorst) en Bascule. Die woontorens zijn circa 50m hoog (16 à 17 verdiepingen). Dat is net zo hoog als de tweede omloop van de OLV-toren - daar waar de nestkast staat. 

Vanaf eind maart zijn de slechtvalken vrijwel dagelijks op de woontorens te vinden, en er zijn paringen en prooi-overdrachten gezien - wat duidt op voorbereidingen voor broedactiviteiten.

Helaas zijn er niet veel geschikte plekjes op de gebouwen om een "nest" te maken, want er zijn vrijwel geen horizontale stukjes : de daken zijn allemaal onder een helling. Ook is het hier erg lastig om een door mensen gemaakte nestkast te plaatsen. Voorlopig is besloten de slechtvalken alleen vanaf straat-niveau te volgen en te zien hoe ze het dit jaar gaan redden. 

           

op gebouw Bascule                    op gebouw Bascule of Caisson    op gebouw Caisson

Vanaf half april wordt er telkens maar eentje tegelijk gezien - dat kan betekenen dat er gebroed wordt. Maar alleen als er toevallig iemand de wissel van broedvogel zou zien zou daar zekerheid over bestaan. Als mogelijke nestplek wordt voorlopig gedacht aan de zuidoosthoek van gebouw Caisson (bij O op de derde foto).

Begin mei wordt er nog regelmatig een slechtvalk gezien of gehoord - het blijft dus afwachten.|
Tweede week mei : er worden af en toe twee valken gehoord en gezien, ook op de andere gebouwen - dus onduidelijk óf er gebroed wordt, en zo ja, onduidelijk waar.
Op 9 mei wordt de situatie duidelijk : die dag worden de beide valken vlakbij elkaar in ruste op de westgevel van gebouw Bascule gezien (zie foto) : er wordt dus door hen NIET gebroed.

 

Het blijft natuurlijk wel een interessante belevenis om een tweede stel slechtvalken in Amersfoort te hebben.
Hoewel er dus niet gebroed wordt, wordt wel de hele zomer en herfst (tot in december) af en toe een slechtvalk waargenomen op de gebouwen.


2019

Ook in januari wordt af en toe een slechtvalk op de gebouwen gezien.

Op 14 februari 2019 (Valentijnsdag !) zitten er twee slechtvalken op gebouw Bascule.  Het territorium wordt dus bezet gehouden. We zijn benieuwd wat er hier dit jaar gaat gebeuren.

In maart worden de valken vrijwel dagelijks samen op de gebouwen gezien, met zelfs paringen - maar nog geen meldingen van een broedpoging. De gebouwen zijn ook niet echt valkvriendelijk.
Eind maart lijkt het er even op dat er ergens gebroed wordt - er wordt vaak nog maar één valk gezien, maar soms toch ook nog weer twee. Het blijft onduidelijk. 

Begin april worden regelmatig twee slechtvalken tegelijk gezien : dus waarschijnlijk ook dit jaar (nog) geen broedpoging. 

Ook de rest van het jaar worden wel regelmatig één of twee valken op de hoge daken gezien - maar er is niet gebroed.


2020

In januari en begin februari worden af en toe slechtvalken op de hoge gebouwen gezien. Het is afwachten wat ze dit jaar gaan doen.

Eind februari : er zijn er in elk geval twee aktief aanwezig.
Op 27 februari wordt 's nachts zelfs een slechtvalk slapend op de rand van een balkonhek van de Pijler gezien ! 

Ook in maart worden regelmatig twee slechtvalken gezien op de gebouwen, maar onduidelijk of ze ergens een nestplek hebben gevonden. Daarna zijn er geen meldingen meer.

Die meldingen zijn er weer wel in juli, als er een aantal keren een slechtvalk wordt waargenomen.

Vanaf de tweede helft van september (en in oktober en november) worden er zelfs weer heel regelmatig twee tegelijk gezien - het territorium wordt dus blijkbaar nog bezet gehouden. 
Doordat de ringen moeilijk afgelezen kunnen worden is onbekend of het nog steeds dezelfde valken zijn of dat er inmiddels wisselingen zijn geweest.

Na november zijn er geen meldingen meer van slechtvalken in Vathorst.


2021

Voorjaar : er zijn geen meldingen van slechtvalken bij de woontorens.

►  Wel worden er vanaf medio maart op circa 4 km afstand in Nijkerk bij de toren van de Grote Kerk regelmatig twee slechtvalken gezien. Ze vliegen af en toe rond de toren en zitten soms op de dakrand. Ook daar lijkt er helaas weinig ruimte voor een goede nestplek. In april is vanwege renovatie een steiger rondom de toren geplaatst en zijn de valken verdwenen. Na afloop van het werk worden in september en oktober de valken weer gezien. Eén ring kon worden afgelezen : het mannetje is in 2019 in Hilversum geboren. 

In Vathorst worden vanaf mei, in juni en in juli regelmatig meldingen gedaan van één of twee slechtvalken op de hoge woontorens. Daarna is het even rustig, maar vanaf eind augustus en de rest van het jaar worden er weer regelmatig één of twee valken gezien. In elk geval eentje blijkt dan een juveniel te zijn. Het is nog niet gelukt ringen af te lezen.


2022

Voorjaar : in januari, februari en maart worden regelmatig één of twee slechtvalken op de hoge woontorens gezien.

►  Vanaf begin maart worden ook in Nijkerk op en bij de Grote Kerk weer slechtvalken waargenomen. Nu is het mannetje een jong dat in 2020 in Amersfoort is geboren. Ook in april zijn er meldingen, maar uitsluitend van één valk en in mei stopt het helemaal.

In Vathorst worden er in april minder meldingen gedaan van slechtvalken, ook hier telkens van eentje. En ook hier stopt het feitelijk in mei, met daarna nog zelden meldingen.


2023

Dit jaar zijn er in Vathorst maar heel zelden meldingen van een slechtvalk.

►  Vanaf eind september wordt in Nijkerk bij de Grote Kerk weer regelmatig een slechtvalk waargenomen. Het blijkt het jongste mannetje dat in 2023 in Amersfoort is geboren. Hij brengt er voornamelijk de nacht door.►  Voor meldingen van slechtvalken in Vathorst van de laatste 12 maanden op Waarneming.nl, zie :  Waarneming . 


►  Mocht U in Vathorst wonen, en vindt U het leuk om de slechtvalken daar regelmatig te volgen en uw waarnemingen door te geven, neem dan contact op met : vogelnet@amersfoort.nl

Home Slechtvalk Achtergrond Slechtvalken Locaties slechtvalken Slechtvalken Vathorst