Basisonderwijs

Het CNME biedt alle basisscholen in Amersfoort het basispakket Natuur en Milieueducatie aan. Hiermee kunnen leerlingen op een actieve manier meer leren en ervaren over natuur en duurzaamheid. Het pakket bestaat uit themalessen, leskisten en materiaalpakketten. Naast dat basispakket worden er excursies aangeboden naar een melkveehouder, een les op het middeleeuws erf, groene schoolreisjes, lessen op de kinderboerderij e.d.
Bekijk het programmaboekje: Basisschool 2023-2024 Inschrijven kan voor A-scholen vanaf 5 juni en voor B-scholen vanaf 15 juni 2022.

Ons complete aanbod bevindt zich in de digitale NME-gids. Via deze gids kunnen scholen reserveren met een inlogcode die bekend is bij de school, of via Sjoke Bosch 033-469 5229; S.Bosch@amersfoort.nl.

De inschrijfformulier 2023-2024 kan de leerkracht uitprinten en erop aangeven wat hij graag voor het komende schooljaar zou willen reserveren. Het ingevulde formulier kan de NME-contactpersoon gebruiken bij het invoeren van de bestellingen/reserveringen van alle leerkrachten.

Home Onderwijs Basisonderwijs