Groenblauwe Structuur

De Groenvisie is het vervolg op de Visie Groen Blauwe Structuur Amersfoort uit 2004. Aan die visie was het uitvoeringsprogramma Groene Stad gekoppeld. In april 2016 zijn de resultaten van dat programma gevierd in het Groene Huis. Op dat moment waren er zo’n 27 projecten onder de vlag van Groene Stad gerealiseerd, met als resultaat:

  • Ca. 175 ha. aan extra nieuwe natuur-, water- en recreatiegebieden.
  • Ca. 240 ha aan gerenoveerde groenzones, cultuurhistorische landschappen en stadsparken die ook in meerjarige beheer- en ontwikkelingsplannen zijn geborgd.
  • Er is ruim 60 km aan nieuwe wandel- en fietsmogelijkheden gerealiseerd, inclusief nieuwe recreatieve verbindingen tussen stad en omgeving.

In de Visie Groenblauwe Structuur (GBS) beschrijft de gemeente wat de toekomstplannen zijn voor de parken, bossen, beken en kanalen.

In de publicatie "Ontdek Amersfoort Groene Stad" kunt u informatie vinden over de projecten Groenblauwe Structuur.

Hier kun u het beleidsdocument lezen

Home Groen Amersfoort Groen beleid Groenblauwe Structuur