Soortenmanagementplan Gebouwbewonende soorten (SMP)

Voor een duurzame toekomst willen we woningen en andere gebouwen isoleren en renoveren. Alleen maken, naast mensen, ook soorten als huismus, gierzwaluw en vleermuizen gebruik van onze gebouwen. Ze nestelen en verblijven er in kleine ruimtes in muren of onder daken. Bij verbouwings- of isolatiewerkzaamheden worden kieren en openingen dichtgemaakt en verdwijnen mogelijk nestel- en verblijfplaatsen. Ook bij het slopen van gebouwen verdwijnen deze nestel- en verblijfplaatsen. Hoe kunnen we het verduurzamen van woningen combineren met het behoud of zelfs het versterken van het leefgebied van gebouwbewonende soorten? Dat lichten we toe in het onderstaande filmpje.

 

De bescherming van gebouwbewonende soorten is dus geregeld in de Wet natuurbescherming (Wnb). Waar normaal elke initiatiefnemer apart moet kijken naar beschermde dieren (Welke dieren zitten in mijn gebouw? Hoe kan ik ze beschermen?) hebben we dat als gemeente vooraf gedaan. Samen met de woningcorporaties Alliantie en Portaal hebben we een aanpak voor de gehele stad gemaakt en voor alle type ingrepen aan gebouwen.  Die aanpak staat in het Soortenmanagementplan Gebouwbewonende soorten Amersfoort (SMP).  Aan de hand van het SMP heeft de gemeente een ontheffing van de Wet natuurbescherming gekregen die ook gebruikt kan worden door woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren die willen slopen, verbouwen en verduurzamen. Om gemaakte kosten evenredig te kunnen doorbelasten is de legesverordening gewijzigd. 

Home Groen Amersfoort Groen beleid Soortenmanagementplan