Groenkaart Amersfoort

Groen dichtbij huis en groen in en rond de stad is waardevol. Het zorgt ervoor dat je gezond blijft. Dat geldt voor jong en oud. Het groen is ook onmisbaar voor de dieren die in Amersfoort leven en is nodig voor een biodiverse stad. Daarom hebben we nu het groen in en rond Amersfoort op 1 kaart gezet, om de waarde en ambities voor de toekomst in beeld te brengen.

De achtergrond

De Groenkaart is een opdracht uit de Groenvisie die in 2016 in vastgesteld. De Groenkaart is in 2020 door het college vastgesteld. Op de Groenkaart staat het groenbeleid in en rond Amersfoort. Belangrijk om te weten is dat de groene ambities de basis gaan vormen voor het nieuwe omgevingsplan

Wie en waar?

De kaart is gemaakt door een samenwerking van ambtenaren en bewoners in de werkgroep Groenkaart. De kaart is in 4 groenvisiebijeenkomsten aan de stad voorgelegd. Deze bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in het Groene Huis.

Wat?

De Groenkaart bestaat uit wijkatlassen en een digitale kaart.

In de wijkatlassen vind je verschillende kaarten per wijk die deels als achtergrondinformatie voor de Groenkaart hebben gediend. Ook vind je er tabellen met gedetailleerde informatie. Daarvoor heeft ieder stukje stadsgroen een eigen nummer gekregen.

Op de digitale kaart vind je veel van de informatie uit de wijkatlassen terug. Je kunt verschillende kaartlagen aan en uit zetten. Van de laag waarmee je de ambities goed kan zien is een afbeelding gemaakt. Ook is er een pop-upscherm per deelgebied(je). 

 

Hoe verder?

  • Na invoering van de omgevingswet wordt de kaart opgenomen in omgevingsplannen

  • De kaart wordt regelmatig bijgehouden
  • De kaart wordt gebruikt bij toekomstige ontwikkelingen

Wil je reageren, heb je aanvullingen op de kaart of een vraag stellen? Mail dan naar groenestad@amersfoort.nl 

 

Zo maakten we de Groenkaart

Het kostte wel even tijd. Wel meer dan 2 jaar...

In 2018 hebben we geoefend met de pilot CHW-plan en pilot Schothorst.

In 2019 hebben we een atlas gemaakt met een 0-meting van al het groen in de stad.

In 2020 zijn de kaart en de atlassen gecontroleerd, vastgesteld en via internet beschikbaar gemaakt.

Na 2020 is het niet afgelopen. Het is een dynamische kaart die al werkendewijs wordt herzien.

Wil je meer weten over de achtergrond van de Groenkaart en het proces van de tot standkoming. Klik dan hier.

 

Home Groen Amersfoort Groen beleid Groenkaart Amersfoort