Zwerfafval

 
De gemeente Amersfoort vindt het belangrijk kinderen op jonge leeftijd op speelse wijze bewust te maken van de noodzaak van schone steden, dorpen en zeeën. En dat we daar samen aan moeten werken door zorg te dragen voor onze eigen omgeving. Stukken plastic, blikjes en kauwgomplakkaten zijn niet alleen een doorn in het oog van volwassenen, ook van kinderen. En jong geleerd is oud gedaan.

Hieronder vind je het aanbod lesprogramma’s. De details over deze lessen zijn te vinden in onze digitale NME-gids.

1. Zwerfafvalprojecten voor basisonderwijs

Er zijn twee zwerfafvalprojecten voor het basisonderwijs, namelijk "Zwerfafval vissen uit Amersfoortse grachten” en “Onderzoekend afval prikken”. Beide projecten zijn te reserveren via de NME-gids.

Zwerfafval vissen uit Amersfoortse grachten

De introductie, die de leerkracht via de mail ontvangt, wordt door de eigen leerkracht op school gegeven. De les staat beschreven in een draaiboek en de leerkracht maakt daarbij gebruik van een PowerPoint presentatie. Vervolgens gaan de leerlingen met de Waterlijn op excursie door de Amersfoortse grachten. Een schipper van de Waterlijn vertelt over de problematiek van zwerfafval en vervolgens helpen de leerlingen met het verwijderen van zwerfafval uit het water. Ook leren de leerlingen over het scheiden van afval, de plastic soep en de tijd die het duurt dat verschillende soorten afval worden afgebroken. Leerlingen staan stil bij de vraag: Hoe zorgen we gezamenlijk voor minder zwerfafval?

Onderzoekend afval prikken (Let op: wegens onderbezetting gaat deze les niet door)

Voor de les “Onderzoekend afval prikken” ontvangt de leerkracht een kort draaiboek en een PowerPoint presentatie. De leerkracht geeft zelf deze introductieles. Vervolgens komt er een gastdocent op school die met de kinderen en groepsleerkracht terugkijkt op de voorgaande les. Dan gaat de groep o.l.v. de gastdocent naar buiten om afval te prikken. Het verzamelde afval wordt onderzocht in de klas. Een deel van de vuilgrijpers blijft na de les achter op school. Deze gastles duurt 75 min. per groep.
Na 6 weken komt de gastdocent terug (voor een les van 30 minuten) en bekijkt met de klas wat ze gedurende die tijd met de vuilgrijpers hebben gedaan. De school mag een deel van de afvalgrijpers houden, indien ze de gemaakte afspraken nakomt.

Na deze lessen

Het doel van deze lessen is dat de kinderen zich bewust zijn van de problemen rondom zwerfafval en het nut en de noodzaak begrijpen van het (thuis) scheiden van afval. Door de problematiek te ervaren, voelen de leerlingen de noodzaak om wat aan het probleem te doen. Het onderzoekende component sluit goed aan bij de behoeften van het onderwijs: invulling geven aan 21-eeuwse vaardigheden door onderzoekend en ontwerpend leren. Het stimuleert de houding om onderzoekend en nieuwsgierig te zijn.

2. Leskisten

Afval, dat gooi je toch niet zomaar weg?

Met deze leskist leren de leerlingen van groep 5 t/m 8 over afvalscheiding van de diverse stromen zoals pmd, gft, papier en restafval. Een onderdeel van een circuit is het opruimen van zwerfafval.

Mooi zo!

Een leskist voor kleuters, waarmee de leerkracht met handpop Jakkie samen met de kinderen een probleem oplost. De leerlingen leren over afval en het waarderen van een mooi schoon schoolplein.

Mooi zo!

Plastic soep, linke soep

Een leskist voor groep 7 en 8. Veel zwerfafval is gemaakt van plastic. Plastic is licht en waait makkelijk weg, daarom gaat het snel zwerven en komt het in zee terecht. De leskist gaat vooral over de diverse soorten plastic en de voordelen van bio-plastic.

Zwervend afval

Een leskist voor alle groepen van de basisschool. Het zelf opruimen van zwerfafval is een belangrijk onderdeel van het werken met deze leskist.

Ondersteuning in Afvaleducatie

Wil je in je lessen aandacht besteden aan afval, maar weet je nog niet hoe?
Bekijk dan de keuzewijzers voor het uitgebreide afvaleducatie-aanbod.
Download bijvoorbeeld het aanbod van gastlessen, excursies of creatieve lessen.

Zelf actief in de omgeving

De gemeente Amersfoort stimuleert scholen om het schoolplein en de omgeving rondom de school zoveel mogelijk zelf vrij te houden van zwerfafval. Nadat de school een zwerfafvalproject (leskist mag ook) heeft gedaan, kan de school vijf afvalgrijpers krijgen om door te gaan met het schoonmaken van de omgeving.  Scholen kunnen, voor een eenmalige grote opruimactie, ook meer afvalgrijpers (en een ring om de vuilniszak open te houden) en hesjes met het logo ‘Amersfoort, gewoon schoon’ lenen.

Denk aan je eigen en de veiligheid van anderen als je ervoor kiest om zwerfafval op te ruimen in de buurt! De volgende vuistregels zijn van toepassing:

  • Geen zwerfafval ruimen langs wegen waar men harder mag rijden dan 50km (wijkomsluitingswegen).
  • Draag een hesje.
  • Zorg ervoor dat u andere weggebruikers niet tot last bent.
  • Kijk goed uit in het verkeer.

Interesse?

Interesse in één van de projecten, leskisten of de mogelijkheid zelf de omgeving van de school schoon te houden? Neem contact op met gewoonschoon@amersfoort.nl.

Home Onderwijs Basisonderwijs Zwerfafval