Zwerfafvalprojecten
 

(Gast)lessen, materialen, projecten en maatschappelijke stages

Leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) staan bekend als grote vervuilers. Ze komen op school meer los van het toezicht van hun ouders. Bovendien vinden ze het vaak stoer om dingen te doen die niet mogen. Dit leidt vaak tot veel zwerfafval op het schoolplein en in de directe omgeving van de school. Zwerfafval, daar kan een school dus niet omheen. Daar moet het onderwijs wel aandacht aan besteden.

Samenwerking met scholen

De gemeente Amersfoort werkt aan een afvalloze stad zonder (zwerf)afval. Scholen zijn voor de gemeente een belangrijke intermediair. Daarom zoeken we de samenwerking met o.a. docenten van het VO. Wij hebben budget en expertise beschikbaar en geven graag samen met u invulling aan lessen en projecten.

Concrete doelen

  • Het zwerfafval in de buurt van scholen verminderen.
  • Het gescheiden inzamelen van afval zowel thuis als op school stimuleren.
  • Leerlingen zich bewust laten worden van oorzaken en gevolgen van afval.
  • Leerlingen ontwikkelen een mening over zwerfafval, gescheiden inzamelen en recycling. Zij gaan handelen vanuit die mening.

De gemeente Amersfoort werkt samen met Solutie die gespecialiseerd is in gedragsbeïnvloeding, afvalscheiding en zwerfafvaleducatie. Solutie heeft een concreet aanbod om invulling aan lessen over zwerfafval te geven.

Video verslag van zwerfafvalproject bij Corderius College

Solutie

Solutie is een samenwerkingspartner van het CNME om de projecten uit te voeren op scholen. Voor de school zijn hier geen kosten aan verbonden. Het project wordt betaald door de gemeente Amersfoort. Solutie biedt op dit moment de volgende trajecten op maat:

Organisatie adviestraject

Zwerft er afval rondom en in uw school? Afvalscheiden, hoe dan? Wilt u hier wat aan doen? Dat kan! We analyseren hoe uw organisatie omgaat met het afval binnen en rondom de school. Wij stellen u vervolgens een aantal maatregelen voor die u kunt nemen om het probleem aan te pakken.

Onderwijstraject voor alle niveaus en leerjaren

We bieden op maat gemaakte interactieve doe-workshops en onderzoekprojecten  rekening houdend met de niveau van de leerlingen. De leerlingen ontdekken spelenderwijs waarom naar een circulaire economie, afval te scheiden en ervaren welke problemen er spelen rondom zwerfafval.

Na afloop van de workshop zijn de kinderen zich meer bewust van het probleem en voelen zich meer betrokken om het probleem aan te pakken.

Meer informatie bij Magda Fafara, CNME Amersfoort ma.fafara@amersfoort.nl

Voorbeelden van projecten:

Zwerfafvalproject bij Guido de Bres (zie hieronder)

Aan de slag met afval

Bedrijfsbezoek

Ondersteuning in Afvaleducatie

Wilt u in uw lessen aandacht besteden aan afval, maar weet je nog niet hoe? Bekijk dan afval op school voor een uitgebreid afval educatieaanbod.
Download bijvoorbeeld het aanbod van gastlessen, excursies of creatieve lessen.

Zwerfafval ergernis van veel Amersfoorters

Veel mensen storen zich aan zwerfvuil. De bestrijding kost een hoop geld. In Amersfoort geeft 30% van de inwoners aan last te hebben van rommel op straat. Uit onderzoek blijkt dat die rommel hoog op het lijstje van belangrijke problemen in de eigen buurt staat. Zwerfafval op het land en in het water zorgt voor ergernis en trekt ongedierte aan. Het opruimen kost honderden miljoenen euro’s per jaar. Bovendien is zwerfvuil slecht voor mens, dier en natuur: het kan de bodem vervuilen, dieren eten het op of raken er in verstrikt, en zeedieren zoals mosselen en garnalen kunnen microplastics opslaan in hun weefsel, waardoor het in de voedselketen terecht komt.

Denk aan je eigen en de veiligheid van anderen als je ervoor kiest om zwerfafval op te ruimen in de buurt! De volgende vuistregels zijn van toepassing:

  • Geen zwerfafval ruimen langs wegen waar men harder mag rijden dan 50km (wijkomsluitingswegen).
  • Draag een hesje.
  • Zorg ervoor dat u andere weggebruikers niet tot last bent.
  • Kijk goed uit in het verkeer.

 

Zwerfafvalproject bij Guido de Bres

Loura Mook (klas O1o) Guido de Bres

Wij hebben een projectweek gehad met onder andere zwerfafval. We hebben ook gewerkt met afval, je kon namelijk kiezen uit 4 soorten dingen. Fabrieken maken met afval, filmpje maken over zwerfafval, burgemeester zijn over een dorp en daar het afval scheiden en ook nog een prullenbak ontwerpen.

Ik heb gekozen voor een prullenbak ontwerpen. Dan ga je een prullenbak tekenen en dan wordt je prullenbak misschien wel in het echt gemaakt. Dat is bij mij gebeurt. Ik had het leukste en beste ontwerp. De prullenbakken staan nu in de hal van de school. Het zijn er drie. Een voor papier: stapel kranten. Een voor plastic: plastic flesje. En een voor restafval: donuts. Wij zijn er heel blij mee! Maar hoe zijn die prullenbakken gemaakt? Wij hebben twee techniek docenten die ze hebben gemaakt. Meneer Rutger Bos en meneer Stef Vedder.

Ik heb samen met twee vriendinnen geholpen met schilderen. Dat was heel gaaf!

Wat hebben we ervan geleerd?

We hebben geleerd dat we nu beter met afval om moeten gaan en het niet zomaar op straat gooien. En dat als je iets op straat gooit en het in zee beland, dat de dieren in de zee daardoor dood gaan. Dus gooi nooit meer zomaar iets op straat!

Home Onderwijs Voortgezet Onderwijs Zwerfafval projecten