VO Landelijk

Bekijk hier interessante landelijke projecten, lessen en materialen voor VO


Watereducatie

Globe

 

Biomimicry

Leren over slimme oplossingen uit de natuur, dat is in een notendop waar Biomimicry om gaat. Plakband gebaseerd op gekkopootjes, een treinontwerp naar voorbeeld van de snavel van een ijsvogel. Het gaat om het toepassen van de principes die de natuur hanteert bij het ontwerpen van producten, processen en systemen.
Biomimicry is een mooie manier om biologie en natuuronderwijs te verbinden aan techniek.
BiomimicryNL is de expert in Nederland en helpt bedrijven en overheden biomimicry toe te passen op product-, proces- en systeemniveau. Ook hebben ze interessante en praktische materialen ontwikkeld voor het onderwijs:

Biomimicry Challenge - Lesmateriaal voor de onderbouw Voortgezet Onderwijs

De Challenge bestaat uit een leerlingenhandleiding, een docentenhandleiding en de speciale 'Focus op Bèta - Biomimicry Challenge' pagina, die via onderstaande link te vinden is. Het materiaal blijft beschikbaar. De challenge omvat 6 blokuren en vormt een afgerond geheel. Je kunt uiteraard ook een deel van de challenge benutten. De challenge is vakoverstijgend en sluit het beste aan bij de bètavakken (NST, science of techniek, biologie) en is ontwikkeld voor de 2de klas (HV). Maak een innovatief ontwerp voor een praktijkuitdaging op basis van kennis uit de natuur!
Klik hier voor meer info en lesmateriaal

Leren van de natuur in ‘De Wilde Stad’​

Lesmateriaal voor de bovenbouw Voortgezet Onderwijs
Bergketens van glas en beton, industriële savannes, kilometers rioolbuizen. De stad is soms net zo geschikt om in te leven als een oerbos of nieuwe wildernis. De forenzende patatmeeuw en de vinexvos zijn net zo wild en bijzonder als de zeehond en de panda. De stad is een natuurgebied, rijk aan voedsel, huisvesting en broedmogelijkheden. De stad vervangt de natuur niet, de stad is natuur.
En van natuur kun je leren, bijvoorbeeld als inspiratiebron voor duurzame oplossingen voor hedendaagse problemen. Of het nu gaat om wonen, energie, vervoer, voedsel of communicatie; de natuur geeft dat verrassende inzichten. Dat willen we graag willen dat leerlingen gaan zien! Nieuwsgierig gemaakt door de nieuwe film ‘De Wilde Stad’ gaan ze zelf op avontuur in hun eigen stad. Op zoek naar oplossingen die er al zijn, maar die ze alleen nog moeten vinden. Lekker naar buiten, onderzoekend leren. Ze maken hierbij gebruik van de principes van Biomimicry.
Klik hier voor meer info en lesmateriaal

Jong en Duurzaam

De werkgroep Jong & Duurzaam van NJR (Nationale Jeugd Raad) is een enthousiaste, actieve en diverse groep die bestaat uit gemiddeld 12 jongeren tussen de 18 en de 26 jaar. Wij ontwikkelen gastlessen en duurzame projecten voor jongeren van alle leeftijden. Op deze manier proberen wij jongeren uit heel Nederland te bereiken en ze zo kennis te laten maken met duurzame ontwikkeling. Lees hier de blog over onze drijfveren of klik hier voor de terugblik.

De projecten zijn divers, dynamisch en uitdagend. Jong & Duurzaam biedt de kans om jezelf te ontwikkelen en te specialiseren op het gebied van onder andere educatie en projectmanagement met duurzaamheid als leidraad.

Daarnaast zijn we voortdurend bezig om onszelf op allerlei gebieden verder te verduurzamen. De werkgroep neemt regelmatig deel aan verschillende evenementen, workshops en seminars. Verder wordt veel samengewerkt met andere duurzame organisaties en/of bedrijven. De werkgroep vergadert om de twee weken in Utrecht om al haar plannen te kunnen realiseren. Vraag een gastles aan: gastlesdo@gmail.com

Jong en Duurzaam biedt een variatie gastlessen aan waarin we verschillende aspecten van klimaatproblematiek bespreken. We proberen vervolgens om interactief met de klas oplossingen te zoeken. Aan het einde van de les verzamelen we de oplossingen en maken deze kans op professionele begeleiding en geld van het NJR project Ik ben Geweldig om deze uit te kunnen voeren! U kunt kiezen uit het volgende:

Duurzaamheid algemeen - lesduur: ±50-60 minuten (1 lesuur)

Wat houdt ‘duurzaamheid’ in? Wat zijn de oorzaken van klimaatverandering en wat zijn de gevolgen daarvan? Wie kan hier wat aan doen, en wat zijn dan de mogelijkheden?
● We willen in deze les de discussie met de klas aangaan en de leerlingen aansporen zich een mening te vormen over duurzaamheid. Waarom zouden zij zelf actie ondernemen?

Rank a School - lesduur: ±100-120 minuten (2 lesuren)

Wat doet mijn school op het gebied van duurzaamheid? Waar zou mijn school nog veel vooruitgang kunnen en moeten boeken? Hoe kan mijn school dit bereiken?
● Dit zijn de vragen die leerlingen zich tijdens deze actieve les zullen stellen. De leerlingen zullen in groepen hun school ‘doorlichten’ op verschillende aspecten van duurzaamheid: energie- en waterverbruik, afvalproductie en -verwerking, catering en verankering in de schoolorganisatie en -reguleringen.

Klimaatdieet - lesduur: ±50-60 minuten (1 lesuur)

Wanneer is voedsel duurzaam? Hoeveel voedsel wordt er weggegooid in Nederland, en waarom eigenlijk? Wat zijn de gevolgen van onze consumptie en wat kun jij veranderen?
● In deze interactieve les wordt aan de hand van deze vragen het probleem van voedsel- verspilling aangekaart en behandeld. Doel van de les is om dit probleem concreet te maken voor de leerlingen, en hen vervolgens zelf te laten nadenken over oplossingen.

Duurzame mode - lesduur: ±50-60 minuten (1 lesuur); workshopduur: ±80-90 minuten

Waar komt onze kleding vandaan? Welke stappen worden genomen om van een katoenplant een T-shirt te maken dat wij uiteindelijk in de winkel kopen? En wie heeft dat shirt gemaakt?
● De gastles ‘Duurzame mode’ biedt antwoorden op al deze vragen en neemt de leerlingen mee naar het verhaal ‘achter’ hun kleding. Verschillende facetten van de mode-industrie - van fast en slow fashion tot de milieu-impact van mode - worden op een interactieve manier behandeld, waarbij de leerlingen zelf tot denken worden aangezet.
● Deze les kan ook als workshop aangeboden worden.

Duurzame economie - lesduur: ±50-60 minuten (1 lesuur); workshopduur: ±80-90 minuten

Wanneer zie je iets als ‘afval’, en waarom precies? Is onze huidige economie duurzaam genoeg? Hoe kunnen we duurzaamheid in de economie inpassen?
● Deze gastles geeft leerlingen een nieuwe kijk op de productie en het gebruik van producten. We zullen begrippen als ‘afval’, ‘circulaire economie’ en ‘deeleconomie’ behandelen, om de leerlingen vervolgens te laten nadenken over hoe producten er in een duurzame economie uit zouden kunnen zien.
● Deze les kan ook als workshop aangeboden worden. Tijdens deze workshop herontwerpen de leerlingen bestaande gebruiksproducten, met als doel deze producten meer circulair en duurzamer te maken.Meer info: www.jongenduurzaam.nl


Online game over duurzame energie

Netwerkbedrijf  Alliander en uitgeverij ThiemeMeulenhoff hebben samen een online game ontwikkeld voor de natuurkunde-les in alle lagen van het voortgezet onderwijs. In het speciale lespakket leren en ervaren leerlingen hoe zij in de toekomst met duurzaam opgewekte energie kunnen omgaan. Het gratis lespakket met de naam Lights On! bestaat uit een online game en ondersteunend lesmateriaal.

Het lespakket draait om gedragsverandering. Hoe kunnen wij bijdragen aan een elektriciteitssysteem dat we voeden met duurzame energiebronnen? Hoe kunnen wij in de toekomst optimaal omgaan met energie?

Als speler heb je drie dagen om een verjaardagsfeest voor te bereiden. Je moet een huishouden runnen en zaken regelen voor het feest. Hierbij moet je goed letten op de hoeveelheid energie die je nu hebt, en de hoeveelheid die je de komende uren ontvangt. De uitdaging is om vraag en aanbod in balans houden.
Alliander zorgt als netwerkbedrijf voor de energievoorziening in een groot deel van Nederland. Die energievoorziening gaat in de toekomst drastisch veranderen, vanwege de omschakeling naar duurzame energiebronnen als zon en wind. Het aanbod van de hoeveelheid elektriciteit is met deze duurzame energievoorziening echter minder makkelijk te sturen.  Zo moet de energie worden gebruikt wanneer deze beschikbaar is. Lespakket Lights On! maakt leerlingen hiervan bewust.
 
Docenten en leerlingen hebben gratis toegang tot Lights On! via de website https://lightson.education. Een handleiding voor docenten en het leerlingmateriaal is te downloaden op de website van ThiemeMeulenhoff.

 

Home Onderwijs Voortgezet Onderwijs VO Landelijk