Groenvisie Amersfoort

 

2014 - 2016 Beleidsplan van de stad

Op 8 november 2016 heeft de gemeenteraad van Amersfoort de Groenvisie Amersfoort 2030 "Samen maken we de stad groener" vastgesteld; een visie op groen en water die kan bijdragen aan de kwaliteit van de groenstructuur van Amersfoort. In juni 2016 was deze al door de stad vastgesteld. In de Groenvisie staat wat we de komende 15 jaar willen bereiken en de acties en maatregelen die daarvoor nodig zijn.

 

Bewoners en raadsleden namen het initiatief om een Groenvisie voor Amersfoort te maken. De visie is met inbreng van betrokken inwoners, belangengroepen, bedrijven, raadsleden, groenexperts, wethouders en ambtenaren samengesteld. De Groenvisie biedt de gemeente, bewoners en organisaties handvatten om aan het groen in de stad te werken. Het is ook één van de afwegingskaders die gebruikt moeten worden bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de aanleg van wegen, woningbouw, herstructurering, etc, samen met andere visies en sectorale plannen.

Korte terugblik met handige links!

2014 - 2016

Amersfoorters schreven samen een Groenvisie. Het proces: Drie raadsleden en drie burgers namen het initiatief, zeventig andere burgers kwamen in beweging. Het resultaat: een mix van inspirerende dromen en concrete voorstellen. Conclusie: Amersfoort is al een groene stad, maar het kan nog een tikje groener. Met deze overkoepelende visie op groen en water kan werkelijk iedereen aan de slag. Dus: Aan het werk!

2017 - 2022

De gemeente gaat aan de slag met beleidsinstrumenten over Zelfbeheer in de openbare ruimte, een Bomenleidraad, een Groenekaart van Amersfoort, Compensatiebeleid en Het Groene Huis. Ook allerlei vrijwilligersgroepen en natuurminnende burgers gaan aan het werk: nieuwe initiatieven worden opgepakt, bestaande initiatieven krijgen een extra impuls. De bewoners, bedrijven, organisaties en de gemeente weten elkaar te vinden en elkaar te stimuleren en ondersteunen. Dat gebeurde onder andere tijdens maandelijkse groencafees in Het Groene Huis. 

2019 - 2022

In november 2018 heeft de gemeenteraad uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld voor uitvoeren van de Groenvisie. Dit uitvoeringsprogramma is onderdeel van het programma Klimaatbestendige en groene stad. Ieder jaar stelt de gemeente een uitvoeringsplan op waarin ook initiatieven uit de stad zijn opgenomen. Zo worden er schoolpleinen vergroend, buurttuinen ingericht en stenen vervangen door groen, Tijdens de avonden Groenvisie in Vogelvlucht delen bewoners, raadsleden en ambtenaren initiatieven en resultaten. Daarnaast komt er ieder jaar een Raadsinformatiebrief waarin de resultaten worden gepresenteerd.

Bestuurlijke informatie

De bestuurlijke informatie over de Groenvisie, waaronder raadsinformatiebrieven en beleidsstukken, vind je in een speciaal dossier Groenvisie.

Home Groen Amersfoort Groen beleid Groenvisie