Klimaatbestendig Amersfoort

Het klimaat verandert. Onze zomers worden heter met meer tropische dagen. Periodes van droogte komen vaker voor terwijl op andere momenten hevige stortbuien voor wateroverlast zorgen. Dat merken we nu al en de komende jaren gaan we daar nog meer van merken. We moeten én kunnen maatregelen nemen om daar mee om te gaan.  

Iedereen, inwoners, ondernemers én de gemeente kunnen daar een positieve bijdrage aan leveren. We kunnen twee dingen doen:

  1. we kunnen maatregelen nemen om de klimaatverandering te beperken of tegen te gaan: klimaatmitigatie.
  2. ons aanpassen aan de klimaatverandering die niet meer te voorkomen is: klimaatadaptatie.

Meer daarover lees je in het Deelprogramma Klimaatbestendige Stad en de bijbehorende raadsinformatiebrief.

Auto door hoog water

Klimaatmitigatie

Bij klimaatmitigatie nemen we maatregelen om de verandering van het klimaat zo veel mogelijk te beperken of tegen te gaan. Dat kan door de uitstoot van CO₂ te verminderen. Dat kan sowieso door minder energie te gebruiken: door onze gebouwen beter te isoleren en de verwarming lager te zetten. Ook kunnen we minder of geen fossiele brandstoffen gebruiken. Huizen zonder gasaansluiting en het gebruik van elektrische auto’s in plaats van brandstofmotoren zijn hiervan voorbeelden. In plaats daarvan kunnen we inzetten op duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen en windenergie. Hiervoor heeft Nederland ook het klimaatakkoord van Parijs getekend.

 

Klimaatadaptatie

De klimaatverandering kunnen we niet meer tegenhouden, hooguit beperken. Bij klimaatadaptatie passen we ons hierop aan. Er zijn al allerlei maatregelen genomen zoals ook in dit filmpje te zien is. Daar gaan we de komende jaren ook mee door. We moeten ons blijven voorbereiden op droogte, wateroverlast en hittestress. Belangrijk daarvoor is dat we de stad en de straat zoveel mogelijk vergroenen. Groen geeft verkoeling en voelt prettig om in te verblijven. In groenvakken zit (meestal) geen verharding en dus kan het regenwater daar in de bodem infiltreren. Groen is ook nodig voor de natuur, voor meer diversiteit in flora en fauna. Ook zijn maatregelen nodig om regenwateroverlast tegen te gaan. Dat doen wij door zoveel mogelijk plekken te maken waar het regenwater naar toe kan stromen, bijvoorbeeld in groenvakken, greppels, wadi’s en open bestrating. 

 

Samenwerking

We doen dit niet alleen als gemeente. We werken samen in het netwerk Operatie Steenbreek Amersfoort met het waterschap, bedrijven, maatschappelijke organisaties, groen ondernemers en vrijwilligersorganisaties. 

Weten wat er gebeurt en hoe je je tuin, je straat en buurt zelf kunt vergroenen? Kijk op amersfoortrainproof.nl

 

Ook winst voor de natuur

Het vergroenen van tuinen en de openbare ruimte is ook belangrijk voor de biodiversiteit in Amersfoort. Tuinen, plantvakken en bermen verbinden de grotere parken en het buitengebied met elkaar. Zo zorgen we voor voldoende groene plekken zijn waar allerlei verschillende soorten planten en dieren zich thuis voelen. Planten en dieren merken ook dat het klimaatveranderd. Door de klimaatverandering schuift elk jaar de ‘temperatuurgrens’ enkele kilometers naar het noorden op. Bij het kiezen van planten en bomen is het goed daar rekening mee te houden. Daarvoor is de plantkiezer ontwikkeld. 

 

Meer informatie

Over de gevolgen van de klimaatverandering in onze regio is een ‘Klimaateffectatlas Vallei en Veluwe' gemaakt. Kijk op www.klimaatvalleienveluwe.nl

 

Home Groen Amersfoort Groen beleid Klimaatbestendig Amersfoort