Recreatiebeleid

Op deze pagina lees je meer over het recreatiebeleid in Amersfoort.

Ruimte voor lopen

Amersfoort vanaf april 2021 een jaar deel aan de citydeal ruimte voor lopen: Gemeente Amersfoort - Ruimte voor Lopen. Zie ook: Collegebesluit ruimte voor Lopen. 

Dat leverde tot nu toe 3 producten:
1. een weeting-kaart : Weeting-Routes-Amersfoort-online een weeting is een route om wandelend te vergaderen.
2. het handboek De ontwikkeling van het stedelijke loop- en wandelnetwerk.
3.  de concept-loopnetwerk kaart voor de hele stad Amersfoort in Beeld. Met de kaart  kunnen we acties voor het loopplan prioriteren.

Inmiddels wisselen we kennis en ervaringen uit in het platform Ruimte voor Lopen.1 van de openstaande acties uit de citydeal is het ontwikkelen een loopagenda. 

Lopen is een leidend principe in de ontwerp omgevingsvisie Ontwerp omgevingsvisie Amersfoort 2030-2040: we kiezen voor duurzame en actieve mobiliteit met prioriteit voor fietsers en voetgangers.

Lees meer over lopen in Amersfoort: Hoe Amersfoortse beweegroutes steeds meer gaan lopen – Ruimte voor Lopen Magazine

Groen groeit Mee

In het kader Groen Groeit mee zijn er onderzoeken gedaan naar recreatie in de regio Amersfoort:
Regio Amersfoort: Recreatieonderzoek Amersfoort Buiten
Onderzoek naar opgaven voor routegebonden recreatie in Regio Amersfoort

In ontwikkeling: beweegroutes, klompenpaden en wandelknooppuntennetwerk:

In samenwerking met partijen in de stad ontwikkelen we beweegrondjes (Overzicht beweegroutes).  Dit is een Onderzoek naar beweegroutes in Amersfoort.
We werken hieraan verder met:
2022 nieuw beweegrondje park randenbroek
2023 nieuw beweegrondje liendert, update beweegrondje vathorst,
2023/2024 looproute soesterpark
2023 nieuw klompenpad in over de laak
2023 wandelknooppuntennetwerk.

Home Groen Amersfoort Groen beleid Recreatiebeleid