Stand van de Natuur

Het boekje Stand van de natuur uit 2019 geeft een blik op de natuur in Amersfoort. Van ruim 100 beschermde, bedreigde en bijzondere planten en dieren staat er een foto, een verspreidingskaart en een inschatting van de ontwikkeling van de soort in Amersfoort in het boekje. De informatie is gebaseerd op waarnemingen van inwoners, vrijwilligers en professionals. Daarnaast zijn er in Amersfoort ook monitoringsprogramma's voor specifieke soorten. Zo krijgen we een beeld van hoe het gaat met de biodiversiteit in Amersfoort. Dat zegt veel over hoe het met de natuur gaat. Bovendien zegt het veel over het effect van wat we doen voor groen.

Over de Stand van de natuur

De belangrijkste boodschap van het boekje is samengevat in het onderstaande animatiefilmpje.

 

Naast de informatie over de 100 soorten staan er in het boekje tips waar je de planten en dieren in het echt kunt zien. Al blijft het ook dan voor veel soorten een uitdaging! Het boekje beschrijft ook tien bestaande en twee toekomstige natuurgebieden in en om Amersfoort en bij ieder gebied staat een interessante wandeling.

Het boekje is hier per hoofdstuk te downloaden:

Omslag en legenda

Inleidend deel

Bijzondere gebieden

Inleiding soorten

Amfibieën

Insecten

Korstmossen

Planten en varens

Reptielen en slakken

Vissen

Vogels

Zoogdieren

Afsluitend deel

Liever op papier?

Het boekje is af te halen in Het Groene Huis, mail daarvoor naar groenestad@amersfoort.nl

We blijven tellen, registreren en vertellen: doe je mee?

Het blijft belangrijk om te blijven meten hoe het gaat met de natuur in Amersfoort. Vrijwilligers en professionals blijven hun waarnemingen doorgeven die dan in een database worden geregistreerd. Ook jij kunt waarnemingen doorgeven via waarneming.nl. Als je niet weet hoe een soort heet kan een app als ObsIdentify helpen.

Ook zijn er in Amersfoort een aantal monitoringsprogramma's, deels nog in ontwikkeling, waardoor er steeds meer gegevens beschikbaar komen. We noemen een paar voorbeelden:

  • De vleermuiswerkgroep Amersfoort (VLAM)  onderzoekt vleermuiskraamverblijven in de stad
  • De werkgroepen van de KNNV doen gezamenlijk of apart onderzoek naar de flora en fauna in natuurgebieden in en om Amersfoort
  • Stichting EIS, het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden, heeft een nul-meting gedaan naar het voorkomen van wilde bijen en zweefvliegen in Amersfoort en hierover een rapport opgesteld.
  • Tel Insecten Mee is een initiatief van de Vlinderstichting. Met inwoners tellen zij dagvlinders, nachtvlinders en libellen: Tel Insecten Mee
  • De ontwikkeling van het kruidenrijk gras in Amersfoort wordt gemeten om te kijken of het nieuwe maaibeleid ook zorgt voor meer verschillende grassen en kruiden. 

In de loop van 2023 wordt dit overzicht uitgebreid.

Onze dank is groot

Voor het boekje Stand van de natuur heeft een groot aantal schrijvers en (natuur-)fotografen tekst en beeld aangeleverd. Wij zijn hen veel dank verschuldigd.

De schrijvers hebben hun teksten en conclusies gebaseerd op hun kennis van de soort, landelijke ontwikkelingen én op geregistreerde waarnemingen.

Het boekje is er dus ook dankzij de inzet van al die mensen, vrijwilligers en professionals, die hun waarnemingen hebben doorgegeven via de app waarneming.nl.

Home Groen Amersfoort Groen beleid Stand van de natuur