Voorbeelden van wat u zelf op kunt fleuren

Geveltuintjes

Een geveltuintje is een strook planten tegen de muur van een huis. Geveltuintjes zijn vooral geschikt in straten zonder voortuinen. Door de rij stoeptegels die direct tegen de gevel aanliggen te vervangen door tuingrond met plantjes brengt u meer kleur in de straat. Een paar stokrozen of zonnebloemen maken de straat al gezelliger. Verder zorgen de planten tegen de muur voor warmte-isolatie in de winter en verkoeling in de zomer.
Het aanleggen van een geveltuintje is aan enkele spelregels gebonden. Uw wijkbeheerder kan u precies vertellen wat er wel en niet mag en waar u rekening mee moet houden bij de aanleg van een geveltuintje. Denk in ieder geval aan:
• Een geveltuintje is maximaal 45 cm breed en 30 cm diep;
• Planten mogen niet over de stoep hangen of hinder veroorzaken aan voorbijgangers. Voetpaden hebben een vrije doorgang van minimaal 1,2 meter, zodat iedereen er goed langs kan.

 

Bloembakken

In plaats van een geveltuintje kunt u ook een of meerdere bloembakken voor uw gevel plaatsen. Uw wijkbeheerder kan u vertellen hoe groot een bak in uw straat mag zijn en waar u verder rekening mee moet houden om overlast voor anderen in uw straat te voorkomen. Om wat meer uniformiteit in de bakken te krijgen, schrijft de gemeente een bepaald type bak voor. U kunt wel kiezen uit een aantal varianten.
Natuurlijk zorgt u er voor dat er voldoende vrije ruimte is op de stoep, zodat iedereen er langs kan.

 

Plantjes in boomspiegels

Een boomspiegel is het stuk open grond rond de stam van een boom, waardoor de boom water en zuurstof kan opnemen. De gemeente laat de boomspiegels onbegroeid. Maar u mag een of meerdere boomspiegels in uw straat opfleuren met plantjes. Het is wel belangrijk dat u hierover eerst advies vraagt aan uw wijkbeheerder. Hij weet welke beplanting geschikt is, zodat de boom toch genoeg water en zuurstof krijgt. Ook kan hij ervoor zorgen dat het bedrijf dat onkruid verwijdert uit de boomspiegels uw plantjes laat staan. Voor boomspiegels gelden een paar specifieke spelregels:
• Eventueel kunt u de boomspiegel vergroten. U mag alleen stenen verwijderen na toestemming van uw wijkbeheerder;
• U brengt alleen extra grond of een rand/hekje aan als u daarvoor toestemming heeft van de wijkbeheerder. Het ophogen van de grond is vaak slecht voor de boom;
• Het groen plant u buiten de eventueel aanwezige watergeefrand (zie afbeelding bij kopje 'Plantjes in boomspiegels');
• U plant geen klimplanten of overblijvende houtachtige planten.

 

Groenstroken en plantsoenen

Een grotere groenstrook of plantsoen kan ook in zelfbeheer worden genomen door een groep buurtgenoten. Dit kan een speelplek, moestuin, ecologische tuin of ontmoetingsplek worden. Dat heeft dan vaak een behoorlijke impact op de buurt en dat maakt het extra belangrijk om een goed plan te maken. Ook daarbij helpt de gemeente u graag op weg. Het maken van daarbij passende afspraken en spelregels vraagt ook echt aandacht. Twee regels zijn daarbij extra belangrijk:
• Het groen blijft openbaar. Dit betekent dat iedereen er gebruik van kan maken en er mag komen. Iedereen mag dus bijvoorbeeld tomaten plukken in de gezamenlijke buurtmoestuin.
• De (meeste) buurtgenoten moeten het eens zijn met de nieuwe inrichting of de aanpassing van het beheer. Ook als ze niet meehelpen.

 

Pleintjes en verharding

Wilt u een plek in beheer nemen waar nu nog verharding is, dan kunt u ook contact opnemen met uw wijkbeheerder. We willen Amersfoort graag vergroenen zodat de stad beter bestand is tegen harde regenbuien en hete en/of droge periodes in de zomer. Ideeën voor ‘stenen er uit en groen er in’ (Operatie Steenbreek) willen we graag ondersteunen. Het maken van groene plekken van pleintjes en verhardingen is wel maatwerk. We moeten immers ook ruimte houden om te parkeren en wellicht liggen er onder de verharding nog allerlei kabels en leidingen. Zo maar graven kan dan niet.

 

 

Terug

Home Groen Amersfoort In Actie Zelfbeheer Voorbeelden van wat u zelf op kunt fleuren