Bomenleidraad

Bomenleidraad is op 12 december 2017 vastgesteld. In de bomenleidraad staat de waarde van bomen voor Amersfoort beschreven. Ook lees je er de afspraken die gemaakt zijn over het goed beheer van bomen en de maatregelen die daarvoor nodig zijn. 

Download Bomenleidraad

Meer weten over bomen in Amersfoort

Amersfoort heeft prachtige bomen. De gemeente zorgt ervoor dat de 85.000 gemeentebomen die in de openbare ruimte staan gezond blijven en in goede conditie zijn. Daarbij is extra aandacht voor monumentale bomen. In de afgelopen jaren zijn er zo'n 4000 bomen bijgeplant. Bovendien is er voor 2023-2026 door het gemeentebestuur 10 miljoen beschikbaar gesteld voor vergroening en nieuwe aanplant van bomen.  Mensen die een boom op hun terrein willen kappen of overlast ervaren van een boom in de buurt, kunnen daarover contact opnemen met de gemeente. Op de site van de gemeente staat hierover meer informatie.    

Home Groen Amersfoort Groen beleid Bomenleidraad