Kaart stadslandbouw

Om de ontwikkeling van duurzaam voedsel projecten te stimuleren, heeft de gemeente een stadslandbouwkaart gemaakt. Deze kaart geeft een overzicht van bestaande locaties. Daarnaast staan er mogelijke locaties in het gemeentegroen op. Stadslandbouw past vaak niet in de groenbestemming. Indien nodig maken we dit mogelijk met een tijdelijke omgevingsvergunning voor maximaal 10 jaar. Deze procedure duurt 8 weken en kost € 1250.  Voor een eenvoudige buurtmoestuin, die kan rekenen op draagvlak in de buurt, is vaak een zelfbeheerovereenkomst voldoende.

 

Een nieuw initiatief, waar moet u aan denken?

U heeft een locatie gezien op de kaart of weet een soortgelijke locatie waar u iets wilt beginnen. Waar moet u dan nog allemaal aan denken voordat u aan de slag kunt?

1.    Kijk op de kaart voor mogelijke locaties. Of misschien kent u een soortgelijke locatie waar u iets wilt beginnen.
2.    Overleg het met de buren in de wijk. Als u samen een initiatief draagt, staat het sterker en heeft het een grotere kans van slagen.
3.    Is de grond van de gemeente, neem dan contact op met de wijkbeheerder via telefoonnummer 14 033.
4.    Neem contact op met de grondeigenaar als de grond niet van de gemeente is.
5.    Kijk of er mogelijkheden zijn om een buurtbudget aan te vragen voor uw initiatief. Dit voor een financieel steuntje in de rug.
6.    De wijkbeheerder stelt een zelfbeheerovereenkomst met u op. Hierin staan afspraken over een goede samenwerking.
7.   Vraag, indien nodig, een tijdelijke omgevingsvergunning aan via www.omgevingsloket.nl. Deze procedure duurt 8 weken en kost € 1250.

Home Groen Amersfoort In Actie Duurzaam doen Kaart Stadslandbouw