De Snuffelfiets

 
Stichting GLOBE Nederland is eind 2020 samen met het RIVM gestart met een landelijke fijnstofcampagne voor middelbare scholen. Leerlingen meten de luchtkwaliteit zowel met sensoren aan het schoolgebouw als met snuffelfietsen.
De campagne richt zich op middelbare scholen en komt compleet met lesmateriaal voor verschillende vakken. De data wordt verzameld en gebruikt door het RIVM. Wat de leerlingen doen is daarmee nuttig en dat motiveert!  

 

Aansluiting bij het Schone Lucht Akkoord 

De fijnstofcampagne sluit aan hoofdstuk 10 uit het SLA “Aanpak bewustzijn en betrokkenheid”. Leerlingen worden bewust gemaakt van de fijnstofproblematiek door ze actief te laten participeren in een Citizen Science project waarbij ze zelf metingen doen. Het lesmateriaal helpt ze bij deze bewustwording. Door deel te nemen aan de campagne wordt invulling gegeven aan deze doelstellingen.   

Eventueel kan subsidie worden gegeven om de fijnstofsensoren voor scholen te bekostigen. Ook kan een lokale campagne opgezet worden waarbij leerlingen onderzoek doen en eventueel de resultaten op het provincie/gemeentehuis presenteren. GLOBE kan hierbij desgewenst ondersteunen. 

Voorbeelden 

1. GLOBE werkt samen met de provincie Utrecht aan een project met de snuffelfiets, waarbij lesmateriaal wordt ontwikkeld voor zowel havo/vwo als vmbo.

2. De provincie Zeeland heeft een project waarbij zij “opdrachtgever” richting scholen zijn die voor hen een fijnstofonderzoek doen. De resultaten worden vervolgens op het provinciehuis aan de gedeputeerde en andere betrokkenen gepresenteerd.  

Contact 

Matthijs Begheyn
matthijs@globenederland.nl
06 14819095

Home Onderwijs Voortgezet Onderwijs Snuffelfiets