Bedrijfsbezoek

Bedrijfsbezoek en gastlessen scoren bij leerlingen hoog als bron van nuttige informatie. Docenten zetten regelmatig bedrijfsbezoeken in om jongeren te helpen in hun oriëntatie op een bepaalde thema of hun loopbaan. Met kennis van zaken en een goede voorbereiding zijn bedrijfsbezoeken en gastlessen effectieve instrumenten en kan men hier niet vroeg genoeg mee beginnen. Het CNME Amersfoort helpt docenten graag om in contact te komen met lokale bedrijven die te maken hebben met aspecten van duurzaamheid: afval, energie, inrichting van de ruimte en circulaire economie.

Voorbeelden van bedrijfsbezoeken met contactpersonen:

HKS Metals
Sebastian Meijs sebastiaanmeijs@hksmetals.eu 
HKS Metals hightech metaalrecycling

KringTex BV en Kringloop Amersfoort
Mieke Bleij m.bleij@kringloopamersfoortleusden.nl  
KringTex BV textielverwerkingsbedrijf

Het Groene Huis Amersfoort
Magda Fafara ma.fafara@amersfoort.nl
Het Groene Huis, duurzaam gebouw en circulair ingericht

ROVA Amersfoort
Willem van Schoot wvschoot@rova.nl
Rova Amersfoort

Meer informatie:

Wil je ook een lokale bedrijf bezoeken met je leerlingen? We helpen je graag om in contact te komen met een lokaal bedrijf. Ook met een ander bedrijf dan hier boven in de tekst genoemd is. Neem contact met Magda Fafara op: ma.fafara@amersfoort.nl

Bedrijfsbezoek leerlingen van Het Element aan HKS Metals

Het Amersfoortse bedrijf HKS Metals is in Nederland de grootste metaalrecycler. Het bedrijf loopt voorop in het gebruik van technologie bij metaalrecycling. Het was voor de leerlingen van Het Element dan ook bijzonder om bij het bedrijf op bezoek te gaan.

De leerlingen kregen de rondleiding over het terrein in een bus. Op die manier konden ze op een veilige manier alles zien. Het bedrijf zamelt oud ijzer, metalen (zoals koper en aluminium) en elektronica in om deze vervolgens te verwerken tot hoogwaardige grondstoffen voor metaalproducenten wereldwijd. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende sorteermachines, waaronder een hightech machine met röntgenstralen. Er zijn maar twee soortgelijke machines in Europa.

Tijdens de rondleiding gaf bedrijfsleider Sebastiaan Meijs een toelichting op de bedrijfsfilosofie. Hij vertelde: “ons bedrijf HKS Metals wil een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. Door oud ijzer en andere materialen te recyclen maken we weer nieuwe bruikbare grondstoffen. Naast conventionele recyclemethoden maken we gebruik van het unieke Hightech sorteercentrum op de vestiging in Amersfoort. Door verregaande scheidingstechnieken kunnen we ook restfracties maximaal benutten.”

De leerlingen van Het Element waren onder de indruk van het bedrijf en sommige hadden al interesse om straks bij het bedrijf te gaan werken.

Textielafval: van Stof naar Grondstof is een nieuw project bij ’t Hooghe Landt

In 2030 wil Amersfoort een ‘afvalloze stad’ zijn. Afval is dan een grondstof voor nieuwe producten en bestaat bijna niet meer als vuilnis. Leerlingen van ’t Hooghe Landt College gaan de gemeente een handje helpen en zijn druk bezig met de vraag: Hoe kunnen we het inzamelen en sorteren van textiel meer gestructureerd en aantrekkelijker maken voor de burger?

Nouri, Floor, Merel en Zoey uit HAVO 4 zijn betrokken bij het Textielproject in het kader van Onderzoek en Ontwerpen. Ze vertellen over hun project: “wij gaan onderzoeken hoe functioneel de inzameling van textiel in de stad Amersfoort is. Het is de bedoeling om een adviesrapport op te stellen met daarin een plan voor het herorganiseren van de textielinzameling. Veel mensen gooien tegenwoordig hun textielafval bij het huisvuil in de container. Vaak gebeurt dit omdat de kleding kapot is en mensen denken dat het niet hergebruikt kan worden. Het tegengestelde is echter waar; veel textiel is goed te verwerken tot grondstof, als het op de juiste plaats terecht komt.

Voor dit project hebben we een hoop informatie nodig. Deze informatie verzamelen we op verschillende manieren. We doen vooronderzoek om op die manier beter kennis te krijgen van het onderwerp. Verder doen we onderzoek naar de belangrijkste onderwerpen. Ook zijn we op bedrijfsbezoek naar KringTex geweest, een textielverwerkingsbedrijf in Amersfoort. Dit bedrijfsbezoek heeft ons nog meer informatie opgeleverd over het verwerken en verzamelen van textiel. Het komende kwartaal houden wij ons bezig met informatie en mogelijkheden voor het verbeteren van het huidig systeem.”

Na afloop van het project maken de leerlingen een adviesrapport met een plan hoe de aparte inzameling van textiel kan worden georganiseerd, zowel de logistiek als een eventuele publiciteitscampagne.

 

 

Home Onderwijs Voortgezet Onderwijs Bedrijfsbezoek