Subsidie aanvragen voor je goede idee?

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland – op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent moedigen wij aan met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.
www.prinsbernhardcultuurfonds.nl/

KIEM

Doel van KIEM is het met geld steunen van initiatieven voor natuur en duurzaamheid in de provincie Utrecht. Zo wordt de provincie groener en de natuur diverser. We helpen heel graag natuurprojecten realiseren waar vrijwilligers bij betrokken zijn. Een aanvraag moet worden gedaan door een stichting of een vereniging. Wanneer u een bewonersinitiatief bent zonder rechtspersoon, dan is het mogelijk een aanvraag te doen via een penvoerder. Ook stimuleren wij initiatieven om crowdfunding in te zetten. Projecten die wij steunen zijn bijvoorbeeld: Bijenkasten plaatsen; Paddenpoelen maken; Pluktuinen, moestuinen of insectenweiden inrichten; Vergroenen van schoolpleinen; Educatieve projecten over natuur; Opruimen van afval in de natuur of educatie daarover.
Meer informatie: KIEM

Stichting Doen

Stichting DOEN is het fonds van de goededoelenloterijen. Stichting DOEN steunt jaarlijks rond de 250 initiatieven op het gebied van Duurzame Ontwikkeling en Sociale Cohesie, Cultuur en Welzijn. DOEN ondersteunt zowel kleine als grotere initiatieven vanuit de volgende kernwaarden: duurzaam, ondernemend en eigenzinnig.www.doen.nl/

VSBfonds

VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken.
www.vsbfonds.nl

Groen en doen

Groen en Doen is een programma van het ministerie van EZ. Het stimuleert vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en groen in de stad oa door vouchers beschikbaar te stellen voor opleidingsactiviteiten voor groene vrijwilligers.
www.groenendoen.nl

Home Groen Amersfoort In Actie Subsidies