Meet je Stad

Meet je Stad is een laagdrempelig burgerwetenschapsproject van de Coöperatieve Universiteit Amersfoort (van De WAR) en De Vertelmaatschappij, i.s.m Gemeente Amersfoort en het Waterschap Vallei en Veluwe. Inwoners van Amersfoort onderzoeken hierbij zelf het klimaat in Amersfoort.

Er wordt vanuit drie invalshoeken onderzoek gedaan. Vanuit de klimatologie worden er technische metingen verricht. Vanuit de biologie worden er waarnemingen gedaan naar de stadsflora. Vanuit de sociologie/psychologie wordt, d.m.v. narrative inquiry, gekeken naar de sociaal-emotionele impact.

Zie ook www.meetjestad.net

Middelbare scholen kunnen op maat deelnemen aan dit vakoverstijgende project. 

Je kunt daarbij denken aan:

  • een basiscursus wetenschap
  • technische meetkastjes zelf solderen/bouwen,
  • meetapparatuur(aanpassingen) bedenken,
  • stadstemperatuur opnemen dmv een city-slam per fiets,
  • flora waarnemingen doen in de stad,
  • interviews afnemen,
  • de (open source) data van Meet je Stad zelf gebruiken voor eigen onderzoek, profielwerkstuk enz.

Mail voor meer informatie en/of afspraak naar Karen Wins, karenw@planet.nl

Flyer meet je stad onderwijs VO

Home Onderwijs Voortgezet Onderwijs Meet je stad