De winnaars van de wedstrijd profielwerkstukken over duurzaamheid 2023

De twee winnaars van de wedstrijd profielwerkstukken over duurzaamheid 202321 Amersfoortse scholieren uit 6 VWO presenteerden op 19 april 2022 hun profielwerkstuk over duurzaamheid. De wedstrijd is dit jaar voor de 7e keer georganiseerd door Rotary Club Amersfoort-Stad en CNME Amersfoort.

Het werkstuk dat de eerste prijs in de wacht sleepte is gemaakt door Quint Boelens en Julian Heuthorst van ’t Hooghe Landt voor hun profielwerkstuk ‘De haven Nieuw-Rotterdam’. Zij gaan ervan uit dat de Rotterdamse haven rond het jaar 2100 in zee zal komen te liggen en onderzochten waar in dat nieuwe Nederland met een totaal andere kustlijn een vergelijkbare haven zou moeten komen en hoe die het beste kan worden ingericht. Een indrukwekkend onderzoek!

Hannah Bezemer, Yrsa Bouwmeester en Corine Roeleveld van het Van Lodenstein College met hun werkstuk ‘Role of fungi in the war on micropullants’ ontvingen de tweede prijs. In een gedegen onderzoek onderzochten zij welke van een aantal schimmels het meest effectief bijdraagt aan de verwijdering van bepaalde stoffen uit het drinkwater. Dit is een innovatieve manier om water te zuiveren van o.a. stoffen die veel in geneesmiddelen voorkomen. Hier zal nog veel vervolgonderzoek naar worden gedaan.

De derde prijs ging naar Heke Moers en Lars van Velzen van ’t Hooghe Landt voor hun werkstuk ‘Duurzame hockeyclub’. Zij deden onderzoek naar de verschillende  manieren die enkele vooruitstrevende hockeyclubs elders in het land hebben toegepast om te verduurzamen, evalueerden die en adviseerden het bestuur van HC Eemvallei bij het ontwerp van een duurzaam hockeycomplex.

De prijzen zijn in de raadzaal uitgereikt door wethouder Astrid Janssen en Jetty Hoeksema, de voorzitter Rotary Club Amersfoort-Stad.

De jury was onder de indruk van alle ideeën. De jury bestond uit Jetty Hoeksema en Janko Pietryga van de Rotary club Amersfoort-Stad, wethouder Astrid Janssen en Sander Holm van de gemeente Amersfoort.

De leerlingen zijn afkomstig van De Amersfoortse Berg, Corderius College, Van Lodenstein College en ’t Hooghe Landt. De winnaars hebben een geldprijs ontvangen en een bokaal voor de school. Alle overige deelnemers hebben een oorkonde ontvangen, een duurzame chocoloadereep en een speldje.

Volgend jaar meedoen met de wedstrijd? Dat kan!

Wie schrijft het beste profielwerkstuk over duurzaamheid van Amersfoort?

 

Iedere eindexamenleerling VWO wiens profielwerkstuk raakvlak heeft met energie of duurzaamheid mag meedoen. Daarvoor moeten de leerlingen een digitale kopie van het profielwerkstuk insturen en een korte presentatie (maximaal 2 minuten) houden op de dag van de prijsuitreiking op Stadhuis in Amersfoort. 

 

Hieronder een video die de coördinatoren pws onder de aandacht van de leerlingen kunnen brengen:

 

 

Achtergrond informatie

Wat is het doel van de wedstrijd?

Gezien de grote belangstelling om bewust met energie om te gaan en de sociale duurzaamheid te bevorderen, is in 2014 een lokaal initiatief gestart om een uitdaging tussen scholieren / middelbare scholen te organiseren in de gemeente Amersfoort. Het gaat hierbij niet alleen om de  bewustwording, maar ook kennismaking dan wel samenwerking van scholen met bijvoorbeeld gemeente, universiteit en bedrijfsleven. 

  • Wanneer het werkstuk over energie en/of duurzaamheid in de brede zin van het woord gaat, dan komt dit aanmerking voor de wedstrijd. De duurzaamheid mag zowel technisch als sociaal ingevuld worden. (klik hier voor de voorbeeldonderwerpen)

  • Een ander voorwaarde is dat het werkstuk op de dag van de wedstrijd in 2 minuten tijd mondeling wordt gepresenteerd aan een jury.

Naast bewustwording stellen wij leerlingen dus in de gelegenheid om in de praktijk een formele presentatie te geven. Het oefenen van deze vaardigheden is later van meerwaarde voor de leerlingen.

Wie organiseert de wedstrijd?

De gemeente Amersfoort in samenwerking met Rotary Club Amersfoort-Stad. De jury bestaat uit personen uit het gemeentebestuur, bedrijfsleven/onderwijs en de betreffende Rotaryclub.

Inhoudelijk kunnen de leerlingen worden ondersteund bij hun profielwerkstuk. Dit kunnen we doen door de expertise uit ons netwerk ter beschikking te stellen. De leerlingen kunnen worden gekoppeld aan collega’s van de gemeente Amersfoort of aan een van de contacten die we hebben bij Amersfoortse bedrijven.

Wat is de deadline?

Het onderwerp van het werkstuk uiteraard zo snel mogelijk aanleveren nadat de onderwerpen op school bekend zijn. Een kopie van het definitieve werkstuk ontvangen wij graag uiterlijk op 8 maart 2024.

De uitreiking van de prijs vindt plaats in april 2024 tussen 16.00- 18.00 uur op stadhuis in Amersfoort. Zoals eerder vermeld dient de schrijver/schrijfster van het profielwerkstuk op de dag van de prijsuitreiking aanwezig te zijn en zijn/haar profielwerkstuk in 2 minuten te “pitchen”.

Wat zijn de prijzen?

Er zijn geldprijzen voor de winnende leerlingen van €150,00 per persoon en een bokaal voor de winnende groep. Alle deelnemers ontvangen een oorkonde, een heerlijke reep Tony Chocolonely en een speldje.

Wie is de contactpersoon?

Het onderwerp van het profielwerkstuk en de namen van de leerlingen graag per e-mail opsturen naar Magda Fafara van de gemeente Amersfoort; MA.Fafara@amersfoort.nl

Ook wanneer er inhoudelijk ondersteuning is gewenst kan dit kenbaar worden gemaakt aan Magda Fafara.

Video-impressie van de finale 2022

Home Onderwijs Voortgezet Onderwijs Wedstrijd profielwerkstukken