Onderzoek Groene schoolpleinen

Jonge leerlingen (groep 4 en 5) voelen zich prettiger op een school met een groen schoolplein dan op een school met een ‘grijs’ plein. Zij vinden school leuker, hebben meer vriendjes en geven aan minder vaak gepest te worden dan hun leeftijdsgenootjes met een tegelplein. Deze conclusie volgt uit de nieuwe pilotstudie Groene Schoolpleinen (2013), uitgevoerd door onderzoeksters dr. Jolanda Maas, Arianne van der Wal, MSc. (beiden VU Amsterdam, afdeling Sociale en Organisatie Psychologie), Rebekah Tauritz, MSc. (Stichting Veldwerk Nederland) en dr. Dieuwke Hovinga (Hogeschool Leiden).

Avontuurlijker en fijner

Een schoolplein met natuurlijke elementen zoals gras, moestuin en boomstammen wordt zowel door leerlingen, leerkrachten als door ouders beter gewaardeerd dan een ‘grijs’ schoolplein. Groene schoolpleinen worden leuker, avontuurlijker, mooier, fijner en gezelliger gevonden dan schoolpleinen met een stenen inrichting. Daarnaast blijkt dat een groen schoolplein meer biedt dan alleen speelplezier: het groene plein wordt vaker en voor meer verschillende lessen gebruikt dan het stenen schoolplein.

Concentratie

Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen zich na het buitenspelen tijdens de pauze beter kunnen concentreren. Uit nadere analyses bleek dat jongens na de pauze op een groen schoolplein zich nog iets beter konden concentreren. Meisjes lijken zich juist beter te kunnen concentreren na een pauze op een grijs schoolplein. Voor meisjes was het effect zelfs sterker. Jolanda Maas: ‘Toch lijkt het interessant om juist de uitkomsten van de jongens nader uit te zoeken, omdat het juist de jongens zijn die op scholen meer concentratieproblemen hebben’.

Bewegen
Eén van de redenen waarom een groen schoolplein wordt aangelegd is dat men verwacht dat op een groen schoolplein intensiever en meer gevarieerd bewogen kan worden. Het zou daarmee een gunstig effect kunnen hebben op het toenemende overgewicht onder kinderen. Jolanda Maas: ‘Met dit pilot onderzoek hebben we nog niet helemaal de vinger kunnen leggen op de mogelijke effecten van het schoolplein op het beweeggedrag. Leerkrachten en ouders geven aan dat groene schoolpleinen meer beweging en variatie in het spel van kinderen laten zien. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of leerlingen ook daadwerkelijk meer en gevarieerder bewegen op het schoolplein’.

Groen is goed en gezond
Er komt steeds meer bewijs voor een positieve invloed van natuur op de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Mede ingegeven door dit bewijs zien we dat in Nederland steeds meer scholen besluiten hun schoolplein te vergroenen. Dit onderzoek richt zich op de effecten van groene schoolpleinen. Het onderzoek is uitgevoerd op vijf scholen in Helmond, met een verdeling tussen groene, ‘grijze’ en groen-grijze schoolpleinen. In totaal zijn 350 leerlingen van groep 4, 5 en 6, hun leerkrachten en hun ouders bevraagd over het schoolplein.

Het onderzoek Groene Schoolpleinen is mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw, het Knooppunt Bouwen met Groen, Jantje Beton en de Branchevereniging VHG. Bij het uitvoeren van het onderzoek hebben Maas, Tauritz, Van der Wal & Hovinga samengewerkt met studenten van De Groene Campus in Helmond.

Home Groen Amersfoort In Actie Groene Schoolpleinen Waarom groene schoolpleinen?