Locaties van de Amersfoortse slechtvalken

 HomeAchtergrondVerslagen Video's

De slechtvalken in Amersfoort blijven het hele jaar in hun territorium gebied, globaal 2 km rondom de OLV-toren. Gebleken is dat ze daarbij maar een beperkt aantal zitplekken gebruiken : allemaal hoog, met zoveel mogelijk vrij uitzicht naar ten minste één kant. Bij hun dagelijkse keuze houden ze rekening met luwte : zoveel mogelijk uit de wind. Zon of regen lijkt ze minder te deren. De nestkast wordt NOOIT als schuilplaats gebruikt - het is uitsluitend de broedplek.

Jagen doen ze meestal vanaf bepaalde zitplekken : ze hoeven niet ver weg om te jagen, er zijn genoeg prooidieren in de directe omgeving. Alleen als er jonkies rondvliegen (eind mei, juni en juli) zijn veel meer plekken in gebruik, ook door de ouders.

De meest gebruikte locaties

De Onze Lieve Vrouwe-toren

Daar kan je de slechtvalken vinden op:

- het kruis (net onder de haan : heel vaak, want daar vandaan jagen ze
- boven (in) de bovenste ui (zelden, ligt waarschijnlijk ook nog voedselvoorraad)
- de paaltjes op de bovenste daken (zelden, daar kunnen ze zich zelfs bij harde wind nog vasthouden)
- de waterspuwers (niet vaak, etensplek)
- de hoge hoeken (geliefde plekjes)
- de kolommen op de tweede omloop (vooral als oppasplek als er jonkies rondlopen)
- het invliegrooster van de nestkast (tweede omloop, kant Langestraat)
- de lage hoeken onder de tweede omloop (etensplek)
- de (natuurstenen) krullen in de gevels (luwte, en opslag voedsel)
- de stangen (luwte, en lager dan daar komen ze niet)

    

op het kruis                              in de ui                                   op een paaltje

    

op het traptorentje                    op een waterspuwer                op een hoge hoek

                    

op kolom 2e omloop                op het rooster                               op een lage hoek

    

op een lage hoek                        in de krullen                                 op de stangen


De SintJoriskerk op de Hof

Vaak, op het kruis - goed uitzicht op de OLV-toren, plek om vanaf te jagen.


De antenne bij het politiebureau

Vaak, goed uitzicht op de OLV-toren, plek om vanaf te jagen.

 


Op een aantal hoge kantoren richting station

(langs o.a. het Smallepad bij het spoor)

Ex-Akzo

 (hoge kantoor Smallepad, aan stationskant fietstunnel) - huurder was vroeger AkzoNobel, na hun vertrek is de naam verwijderd en alleen het frame nog aanwezig. Vaste stek van de valken buiten het broedseizoen : op het frame, maar ook op de hoge vensterbanken.

  

Nutreco 

(hetzelfde kantoorgebouw, kant Stationsstraat) - na verhuizing van AkzoNobel heeft de nieuwe huurder hier wel hun naam aangebracht. Op de letters of op het frame, maar deze locatie wordt weinig gebruikt.

   

KPN 

(laatste hoge kantoor Smallepad, richting station). Vaste stek van de valken buiten het broedseizoen : op logo en letters; hier ligt ook noodvoorraad. Soms op de hoek van de dakrand als uitzichtpunt bij het jagen.

   

Friesland Campina 

(kantoor aan het Stationsplein). Regelmatig op de letters, soms ook op de dakrand voor jagen richting Berkenweg.

   

 


Op kantoren aan de overkant van het spoor

Eempolis

vaak buiten broedseizoen, op de letters (uit de westenwind, zicht op de toren)

Arcadis

soms, op de letters

   

    


Op het kruis van de kerk in de Paulus Borstraat in het Soesterkwartier

Heel zelden, uitzichtplek om te jagen.


Er zijn in Amersfoort geen andere plekken bekend waar ze regelmatig te vinden zijn. 

Wel worden in Vathorst Noord al een paar jaar af en toe slechtvalken gezien bij de hoge woontorens. Dit zijn niet de valken van de OLV-toren.

Let wel dat wanneer er jonkies rondvliegen (mei, juni, juli) er op veel meer plekken valken te vinden zijn : bijvoorbeeld op de trans van de SintJoriskerk, het dak van het Stadhuis, het dak van MVGM (naast de fietstunnel), de dakranden van alle kantoren aan beide zijden van het spoor.


Slechtvalken Vathorst

In de wijk Vathorst (Amersfoort Noord) is in het voorjaar 2018 een stel slechtvalken gesignaleerd. Geconstateerd is dat ze er een territorium hebben op een aantal (zeer) hoge gebouwen vlakbij het station Vathorst. Deze locatie ligt hemelsbreed op ruim 5 km van de OLV-toren, dus ver genoeg weg om geen ruzie met de valken daar te krijgen.

Lees meer over de Slechtvalken Vathorst

Home Slechtvalk Achtergrond Slechtvalken Locaties slechtvalken