Verslag Groenvisie in Vogelvlucht 2

Op 24 juni 2020 vond het webinar Groenvisie in vogelvlucht plaats. Wegens technische problemen is het webinar eerder afgebroken.  Op deze pagina vind je de filmpjes en informatie die gepland stonden voor het webinar. Ook vind je er de antwoorden op de meest gestelde vragen. De volgende avond Groenvisie in Vogelvlucht vindt plaats op woensdag 7 oktober 2020. Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Op het programma van de webinar:

  • Groenvisie van start tot uitvoering
  • Uitvoeringsprogramma Groenvisie
  • Buurttuin Evangelische Hogeschool
  • Groenkaart Amersfoort
  • Amersfoort Rainproof
  • Omgevingsvisie Amersfoort
  • Enquête visie Heuvelrug

Groenvisie: van start tot uitvoering

Het verhaal van de groenvisie begint met de natuur in en om Amersfoort. Wat er daarna gebeurde, komt in vogelvlucht langs in het onderstaande filmpje.

Wil je daarna nog meer weten over de groenvisie? Kijk dan hier. Vooral nieuwsgierig naar het proces achter de groenvisie? Kijk dan hier.

Verdere toelichting n.a.v. vragen

Uitvoeringsprogramma Groenvisie

Sinds 2019 is er uitvoeringsbudget voor de Groenvisie. Programma manager Groenvisie Janneke Koekoek vertelt wat er in 2020 al is gerealiseerd en wat Amersfoorters nog kunnen verwachten. Meer over het uitvoeringsprogramma lees je hier. Heb je nog een goed idee dat past bij de uitvoering van de groenvisie mail dan naar groenestad@amersfoort.nl .

Verdere toelichting n.a.v. vragen

Een tuin van verbinding voor de Evangelische Hogeschool

Gerard Bijkerk van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort is terecht trots op hun tuin van verbinding. Een prachtige ontmoetingsplek die ook nog eens klimaatbestendig is. In het fimpje legt Gerard uit welke maatregelen daarvoor genomen zijn. Dit project is mede mogelijk gemaakt vanuit het uitvoeringsprogramma Groenvisie. 

 

Groenkaart Amersfoort

In 2018 is een kerngroep, samen met een werkgroep van bewoners en ambtenaren, gestart met de uitwerking van de Groenkaart. Dit is één van de projecten die zijn voortgekomen uit de Groenvisie. Houkje Hibma van de gemeente legt in het filmpje uit waarom groen en de groenkaart zo belangrijk zijn. Ook vertelt ze hoe het proces gelopen is. Bekijk de Groenkaart hier. Verder praten over de Groenkaart: op 2 september is er een open werkgroepvergadering in het Groene Huis. Je kunt je aanmelden via groenestad@amersfoort.nl.

Verdere toelichting n.a.v. vragen

Amersfoort Rainproof

Al een aantal jaar is het Netwerk Operatie Steenbreek actief om Amersfoorters te inspireren en te helpen bij het klimaatbestendig maken van hun tuin.  Sinds kort is er een nieuwe website met meer aandacht voor projecten en maatregelen die voor de particuliere tuinbezitters toe te passen zijn, én voor de openbare ruimte of op bedrijven terreinen. Want het klimaatbestendig maken van de stad Amersfoort is een zaak voor zowel inwoners, als gemeente, waterschap en andere partijen in de stad (gebouw eigenaren, projectontwikkelaars, aannemers). Samen werken we aan Amersfoort Rainproof in particuliere tuinen, openbare ruimte, gebouwen, buurten, straten. En dat zie je terug in de site, die op dit moment steeds verder wordt gevuld.

Bijzondere aandacht is er voor de Amersfoortse klimaatbestendige tuinen en de adviezen en ondersteuning die Amersfoorters kunnen krijgen. Ook staan er veel handige tips en handleidingen op de site zoals het praktische filmpje over het aansluiten van een regenton hieronder. Gauw kijken dus.
ps: je kunt je ook aansluiten bij het netwerk.

 

Groen en openbare ruimte in de omgevingsvisie

Amersfoort werkt aan een omgevingsvisie. De hoofdrichting is duidelijk: groen, gezond en slim groeien. De bouwstenen en vraagstukken zijn beschreven. Maar hoe vullen we die in? Bewoners en andere belanghebbende mogen mee denken. Op welke vragen een antwoord wordt gezocht vertellen drie betrokken wethouders in het filmpje hieronder. Meedenken over de antwoorden kan op woensdagavond 2 september. Details over deze avond volgen zo snel mogelijk.

Rond 6 juli wordt het ook mogelijk om online mee te praten, via www.metamersfoort.nl/omgevingsvisie. Zodra de pagina werkt maken we hier een hyperlink.

 

Visie op de heuvelrug

De uitkomsten van de enquête onder bezoekers van de Heuvelrug zouden tijdens het webinar mondeling worden toegelicht. Dit wordt voor nu uitgesteld tot een volgend moment.

Home Groen Amersfoort Groen beleid Groenvisie in vogelvlucht verslagen Verslag Groenvisie 2