U bent hier

Vragen over het uitvoeringsprogramma

Het uitdelen van 1000 bomen
Deze actie is nog in voorbereiding. Meer informatie over de weggeefactie van bomen volgt in het najaar 2020. Houd de social media kanalen van de gemeente en Het Groene Huis hiervoor in de gaten. De vragen die tijdens het webinar zijn gesteld, zijn voor ons mooie aandachtspunten om mee te nemen bij de voorbereiding van de actie. Bijvoorbeeld de aandacht voor groeiplaatsverbetering, het voorkomen van verdichting en een goede nazorg voor de boom.
De bomenactie voor de particuliere tuinen is bedoeld als extra impuls voor de biodiversiteit en klimaatbestendigheid van de tuinen. zij vervangt zeker niet de andere inspanningen die wij doen voor alle bomen in onze stad.

 

Plannen voor 2021
In 2021 gaan we verder met de uitvoering van de Groenvisie. Amersfoorters kunnen er op vertrouwen dat we verder gaan met projecten als steenbreek openbare ruimte, groene schoolpleinen en het vergroenen van speelplekken. Ook komt er een vervolg op de subsidieregeling groene daken. Verder verwachten we in 2021 klaar te zijn voor de uitvoeringsfase in de ontwikkeling Over de laak en Melksteeg. Ook de versterking van het groen in het Zocherplantsoen zal dan in uitvoering gaan. Op dit moment is een visie op het groen in voorbereiding. In het najaar bereiden we de uitvoeringsagenda 2021 meer in detail voor. Wil je daarvan op de hoogte blijven, meld je dan aan voor de nieuwsbrief en kom naar de Groenvisie in vogelvlucht avond. Heb je zelf een goed idee: mail dan naar: groenestad@amersfoort.nl.

 

Terug naar het verslag