Verslag groenvisie in vogelvlucht 1

Op 4 december 2019 maakten we een reis in vogelvlucht langs projecten en activiteiten waarmee Amersfoort, inwoners en gemeente, uitvoering geven aan de Groenvisie. We begonnen de avond met de de feestelijke presentatie van de stand van de natuur van Amersfoort. Daarna begon de reis pas echt aan de hand van 10 pitches en 14 posters en Ronald van der Heiden maakten een visueel reisverslag. Om herinneringen op te halen of om de reis als nog te maken, presenteren we hier de posters en het reisverslag. 

Hoe het werkt: klik op de afbeelding om de hele poster te zien. Bij de meeste posters vind je ook een link naar meer project informatie.

Op de hoogte blijven: Op veler verzoek zijn we gestart met een nieuwsbrief "Groenvisie in vogelvlucht". De eerste nieuwsbrief is in maart verstuurd.. Wil je de nieuwsbrief ontvangen meld je dan aan

 

Reisverslag

Ronald van der Heide tekende het reisverslag van de presentatie van de stand van de natuur via 10 pitches naar de borrel als afsluiting.

 

 

Tijdlijn

In 2014 startte het traject van de groenvisie. Nu in 2019 zitten we volop in de uitvoering.   

 

Op veel plaatsten in Amersfoort staan al bomen, vaste planten en heide waar wilde bijen van houden. In 2019 is dit oppervlak verder uitgebreid.

 

Groene schoolpleinen

In 2019 zijn 11 schoolpleinen (verder) vergroend. De Werkplaats Groene Scholen , de gemeente en het waterschap ondersteunden hen daarbij.

Steenbreek openbare ruimte

In 2019 konden inwoners van 4 wijken aangeven waar zij overbodig steen in de openbare ruimte zagen. Op 25 plekken worden in 2019 en 2020 stenen gebroken. 

 

Geveltuintjes

In 2019 hebben bewoners van het centrum 75 geveltuinen aangelegd. de actie wordt in 2020 herhaald.

 

Winkelcentrum Schothorst

In 2019 zijn de plannen gemaakt voor het vergroenen van winkelcentrum Schothorst in het voorjaar van 2020.

 

Natuurlijk spelen

In 2019 zijn voor drie speelplekken in het Bergkwartier nieuwe ontwerpen gemaakt die ruimte geven aan natuurlijk spelen en biodiversiteit. Uitvoering: 2020

 

Groene kaart

In 2019 zijn grote stappen gezet op weg naar dé Groenkaart van Amersfoort: met al het stads- en buurtgroen, met een beschrijving en de waarde van het stadsgroen én de ambitie.

 

4000 bomenplan

In 2019 zijn de eerste 545 boomstronken weggehaald en de eerste 670 nieuwe bomen geplant. Wordt vervolgd in 2020 en 2021.

 

Elisabeth Groen

Na jaren van voorbereiding is de aanleg én beheer van Elisabeth Groen, een stadspark door en voor stadsbewoners, in 2019 eindelijk gestart.

 

Klimaatbestendig

Een groene stad én een klimaatbestendige stad hebben heel veel overlap. Daarom ook een presentatie van het programma klimaatbestendige stad van de gemeente Amersfoort.

 

Zelfbeheer

In 2019 hebben de afspraken over zelfbeheer van de openbare ruimte door bewoners een up-date gekregen en is een campagne richting bewoners gestart: Zelfbeheer, ja graag.

 

Stand van de natuur

In 2019 presenteerden we De stand van de natuur, in de vorm van een boekje, een animatiefilmpje en een expositie in Het Groene Huis. In 2020 volgt meer, o.a. een lezing.

 

Het Groene Huis

Het Groene Huis wordt in de Groenvisie al genoemd als kennis- en expertisecentrum. In 2019 is dat ook volop waargemaakt. 

 

Hoe verder

Ook in 2020 gaan we in Het Groene Huis avonden organiseren over de Groenvisie. De eerste in april / mei 2020. Het thema: Amersfoortse groene groepen en de Groenvisie. Meedenken? Graag!

Op veler verzoek starten we met een nieuwsbrief "Groenvisie in vogelvlucht". De voorbereidingen zijn gestart. Wil je de nieuwsbrief ontvangen meld je dan aan

Home Groen Amersfoort Groen beleid Groenvisie in vogelvlucht verslagen Verslag Groenvisie 1