Verslag Groenvisie in vogelvlucht 8

Tijdens de avonden Groenvisie in Vogelvlucht ontmoeten inwoners, groene organisaties, raadsleden en ambtenaren elkaar in en om Het Groene Huis.

Op 15 juni 2022 keken we gezamenlijk over de randen van de stad heen naar het buitengebied. We maakten kennis met mensen die in het buitengebied actief zijn en praatten over ieders kijk op het buitengebied en de toekomst daarvan. Want de groei van de stad maakt het belang van het buitengebied voor de stad nog groter: als mogelijke plek voor uitbreidingslocaties, als uitloopgebied, voor behoud van de natuur en voor landbouw.

Na een aftrap door Marjolein van Steen, Strateeg Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amersfoort gaven zes mensen een (korte) pitch over hun betrokkenheid en activiteiten in het buitengebied. Hun presentatie zie je door op hun naam te klikken. 

Belangrijke aandachtspunten die uit de avond naar voren kwamen:

  • een bevestiging van het belang voor het buitengebied voor de stad en voor 'zichzelf'
  • mooi om te zien hoe verschillende activiteiten elkaar versterken
  • het is belangrijk de unieke kwaliteiten van ieder landschap, wat betreft natuur, cultuur-historie, landschapselementen en recreatieve waarde, te versterken en voor mensen zichtbaar te maken
  • ieder gebied heeft ook een eigen uitdaging. zeker wanneer verschillende functies een plek moeten krijgen. Voor ieder gebeld geldt: neem de groene waarde niet voor vanzelfsprekend aan
  • groen en blauw zijn sterk met elkaar verbonden. Kijk vanaf het land naar het water, vanaf het water naar het land
  • over de landschappen en hun historie / ontstaan is al veel geschreven: gebruik wat eerder is beschreven en bedacht
  • betrek mensen bij de verschillende gebieden en op een manier die bij hen past: diversiteit in vrijwilligers
  • kijk bij het maken van plannen naar alle aspecten van het gebied, praat én luister naar elkaar

Ook was de conclusie dat het buitengebied vaker een plek kan en moet krijgen tijdens de groenvisieavonden.  

Home Groen Amersfoort Groen beleid Groenvisie in vogelvlucht verslagen Verslag Groenvisie 8