Verslag Groenvisie in vogelvlucht 6

Op 27 oktober ontmoetten meer dan 50 inwoners, ambtenaren en raadsleden van Amersfoort elkaar in Het Groene Huis. Aan de had van 16 korte pitches en posters praattten ze elkaar bij over de uitvoering van de groenvisie.

Klik op de afbeelding om de hele poster te zien.

 

Van beleid tot evaluatie

Vijf jaar geleden werd de Groenvisie vastgesteld. Wat is er sindsdien gebeurd? Is het tijd voor een evaluatie?
Contact: groenestad@amersfoort.nl

 

 

Het Groene Huis

Het Groene Huis wordt in de Groenvisie een belangrijke pijler genoemd. Een plek waar iedereen kan leren over de natuur in en om Amersfoort, daar met elkaar over in gesprek kan gaan en van kan genieten.
Contact: cnme@amersfoort.nl

 

 

Elisabeth Groen

Elisabeth Groen is een stadspark voor en door bewoners. Een mooi voorbeeld van co-creatie tussen actieve bewoners, verenigd in een stichting, en de gemeente. Het park is aangelegd en wordt met de dag mooier.
Contact: info@elisabethgroen.nl

 

 

Steenbreek openbare ruimte

Stenen eruit en planten er in, ook in de openbare ruimte. De gemeente vroeg wijkbewoners waar zij overbodige stenen laten liggen. Daar waar dat kon, zijn of worden hun ideeën uitgevoerd.
Contact: groenestad@amersfoort.nl

 

 

Educatietuin Buurtpark Rustenburg

Stichting Huis van Bartels en partners werken samen aan een educatietuin en een buurpark in Rustenburg. Doel: meer natuurbeleving, meer biodiversiteit en meer sociale binding. Oftewel een levendige en gezonde wijk.
Contact: info@hethuisvanbartels.nl

 

 

Monitoring Biodiversiteit

Om te bepalen hoe het gaat met planten en dieren in Amersfoort, en daarmee de biodiversiteit, zijn monitoringsgegevens nodig. Daarvoor wordt een goede monitoring opgezet. Eén van deze monitoringsprojecten is Tel Insecten Mee (TIM).
Contact: stadsecoloog@amersfoort.nl

 

 

Stinzenplanten Randenbroek

Bij de tuinstijl van Park Randenbroek horen stinsenplanten. Een groep bewoners heeft daar de afgelopen jaren extra aandacht voor gevraagd en heel wat bollen geplant. Zorg en aandacht blijft nodig.
Contact: henkvanwezel@xs4all.nl

 

 

Zelfbeheer

Zelfbeheer? Ja graag! De gemeente faciliteert steeds meer initiatieven in de openbare ruimte. Bewoners gaan zelf draagvlak zoeken, ontwerpen, aanleggen zover ze kunnen en beheren.
Contact: groenestad@amersfoort.nl

 

 

033Groen Buurttuinen

De Coöperatie 033GROEN werkt iedere dag aan betekenisvol groen. Steeds vaker helpen wij bewoners die met een buurttuin aan de slag willen.
Contact: post@033groen.nl

 

 

Monitoring Groen

Samen maken we de stad groener! Hoe meten we de hoevoeelheid, de waarde en de kwaliteit van het groen? We zijn op zoek naar het antwoord.
Contact: groenestad@amersfoort.nl
 

 

Tuinpark Laakzijde

Tuinpark Laakzijde is een eetbaar park in ontwikkeling. Het wordt een plek van wel 3 ha waar omwonenden actief kunnen zijn met het produceren van voedsel op de rand van de stad en het landelijke gebied.
Contact: info@laakzijde.nl

 
 

 

Groencompensatie

De stad Amersfoort wil in de toekomst gezond, groen en slim groeien. Hoe doe je dat en wanneer is het goed genoeg? Om die vragen, en anderen, te beantwoorden is er het groencompensatieplan.
Info: groenestad@amersfoort.nl

 

 

Bloemenpluktuin

De Eemstadboerderij is al een begrip voor hun duurzame groententeelt. Sinds kort is er ook een bloemen(pluk)tuin waarvan boeketten, kruidentheemengsels en kruidenmixen worden gemaakt.
Contact: Eemstadboerderij@gmail.com

 

 

4000 bomen

Tot en met 2022 plant de gemeente Amersfoort,verspreid over de hele stad, zo’n 4000 nieuwe bomen. Ze komen op nieuwe plekken te
staan of op plekken waar zieke of dode bomen zijn weggehaald zonder deze te vervangen door nieuwe bomen.
Contact: bomen@amersfoort.nl

 

 

Winkelcentrum Schothorst

Winkelcentrum Schothorst had de dubieuze eer om de heetste plek van Schothorst te zijn en was weinig aantrekkelijk voor mensen en dieren.Om daar verandering in te brengen is er meer (bloeiend) groen geïntroduceerd op initiatief van de groene raad Schothorst.
Contact: groeneraad@inschothorst.nl

 

 

Werkplaats Groene Schoolpleinen

De werkplaats Groene Schoolpleinen en de gemeente ondersteunen scholen bij het aanleggen van een groen en klimaatbestendig schoolplein. Er is hulp bij het proces en bij de daadwerkelijke uitvoering.
Contact: via groenestad@amersfoort.nl

 

 

Klimaatbestendige stad

Het klimaat verandert, we krijgen steeds vaker te maken met extreme neerslag, hitte en langdurige droogte. Het programma klimaatbestendige stad bundelt alle activiteiten rond dit thema.
Contact: via groenestad@amersfoort.nl

Home Groen Amersfoort Groen beleid Groenvisie in vogelvlucht verslagen Verslag Groenvisie 6