plattegrond Landgoed Schothorst
huur ruimtes

U bent hier

Beleid

Groenvisie Amersfoort

Op 8 november heeft de gemeenteraad van Amersfoort de Groenvisie Amersfoort 2030 "Samen maken we de stad groener" vastgesteld als een visie op groen en water die kan bijdragen aan de kwaliteit van de groenstructuur van Amersfoort. Lees verder>>

Uitvoering Groenvisie

In november 2018 heeft de gemeenteraad structureel uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld voor uitvoeren van de Groenvisie. Het gaat om €500.000,- per jaar. Nieuwsgierig wat daarmee gebeurt in de stad?  Lees meer

Stand van de Natuur

Op 4 december verscheen de tweede "Stand van de Natuur in Amersfoort". Een blik op de natuur in Amersfoort aan de hand van meer dan 100 bijzondere soorten. Lees meer >>>

4000 bomen voor Amersfoort

Tot en met 2021 plant de gemeente Amersfoort, verspreid over de hele stad, zo’n 4000 nieuwe bomen. De bomen komen te staan op plekken waar in de afgelopen jaren zieke of dode bomen zijn weggehaald zonder deze te vervangen door nieuwe bomen. Lees meer>>

Kruidenrijk Beheer

In bermen, langs oevers en op geluidswallen groeit ‘kruidenrijk gras’. Dat is niet alleen gras. Het is een verzamelnaam voor allerlei planten die er spontaan komen groeien en bloeien. Wilde bloemen en planten. Lees verder>>

Groen compensatie beleid

De stad Amersfoort wil in de toekomst gezond, groen en slim groeien. Dat roept veel vragen op over behouden, compenseren, kwaliteit, kwantiteit, enz.  Hier moet het nieuwe groencompensatiebeleid antwoord op geven. Het beleid moet gebruikt kunnen worden voor alle ruimtelijke veranderingen: groot en klein.

Lees meer

SMP

Het Soortenmanagementplan Gebouwbewonende soorten (SMP) gaat over het verduurzamen van gebouwen én gebouwbewonende soorten.

Lees meer

Gemeentelijk plan van aanpak Groenvisie 2016

Bij het vaststellen van de Groenvisie benoemde de raad een aantal belangrijke principes. Die zijn door de gemeente verwerkt in vijf projecten waar met bewoners en (groene) organisaties aan is gewerkt: bomenleidraad, zelfbeheer, groenkaart, compensatiebeleid en Het Groene Huis. Lees meer
 

Bomenleidraad Amersfoort

Bomenleidraad is op 12 december 2017 vastgesteld. In de bomenleidraad staat de waarde van bomen voor Amersfoort beschreven. Ook lees je er de afspraken die gemaakt zijn over het goed beheer van bomen en de maatregelen die daarvoor nodig zijn .  Lees verder>>

 

Groenkaart

Om de uitvoering van de Groenvisie te ondersteunen maakten we een Groen(structuur)kaart. Één kaart met daarop al het groen, met waarden, doelstellingen en ambities. Lees verder>>

Handboek openbare ruimte

Het handboek openbare ruimte laat zien hoe we in Amersfoort de openbare ruimte inrichten, wat de kwaliteiten zijn en welke materialen we gebruiken.  Lees verder>>

Groenblauwe Structuur

In de Visie Groenblauwe Structuur (GBS) beschrijft de gemeente wat de toekomstplannen zijn voor de parken, bossen, beken en kanalen. Lees verder>>

Beheerplannen groengebieden

Hier komen de beheerplannen van de groengebieden. Lees verder >>

Recreatiebeleid

Hier lees je meer over beleid voor wandelen, fietsen, zwemmen en meer, lees verder >>

Buitengebied