Akker

Op de akker behorende bij het Middeleeuws Erf De Bergkamp staan verschillende gewassen uit de vroege Middeleeuwen. Er is jaarlijks zowel een winter- en een zomerakker. Er zijn granen, olieleverende gewassen, peulvruchten, veevoeder (biet, raap en peen) en gewassen voor andere gebruiksdoeleinden dan voedsel (vlas voor linnen en hennep voor touw) te vinden. In de Middeleeuwen kende men onder andere eenkoorn, spelt en emmertarwe. Van de peulvruchten kende men erwt, duiveboon, linze, voederwikke en bittere wikke. Daarnaast was ook peterselie bekend, een uit Zuidoost Europa afkomstige plant. Ook zijn er enkele zaden van karwij gevonden bij archeologische opgravingen op vindplaatsen van Middeleeuwse boerderijen.

In de Middeleeuwen werd in de landbouw het drieslagstelsel toegepast. Dit houdt in dat er van de drie percelen altijd één stuk grond braak ligt en op twee stukken grond gewassen worden verbouwd. Elk jaar werd dit gerouleerd. Zo raakte de grond minder snel uitgeput wat wel gebeurt als zij steeds met hetzelfde gewas wordt verbouwd. Er werd ook stalmest gebruikt, om de grond vruchtbaarder te maken. Een andere vaak toegepaste techniek was er een, waarbij een stuk bos werd geronnen (klaargemaakt voor landbouwgebruik), door het in brand te steken. De hierdoor vrijkomende grond was erg vruchtbaar. Dit was niet altijd een even gemakkelijke opgave met de beperkte landbouwtechnieken die toen bekend waren. Een misoogst of een slechte opbrengst was een ware aanslag op het overleven van de mensen.

Home Onze locatie Middeleeuws erf Akker