MIEREN determinatie cursus & excursie

Data:

Er zijn geen data meer beschikbaar

Locatie:
Het Groene Huis zaal 2
Adres:
Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort
Kosten:
€ 5,-

Doel: De cursus beoogt de deelnemers vertrouwd te maken met een aantal van de 30 meest voorkomende mierensoorten, die in het veld met een 10x vergrotende loupe op naam gebracht kunnen worden.
Er zullen later in het jaar excursies rond Hilversum en Amersfoort worden gehouden om het geleerde in praktijk te kunnen brengen.
Het streven is om geleidelijk samen de mieren rond Hilversum en Amersfoort in kaart te brengen.

Programma
10.00 - 13.00 determinatiecursus voor maximaal 15 personen
13.00 - 13.30 lunch, koffie en thee is aanwezig, zelf lunchpakket meenemen
13.30 - 16.00 excursie bij droog weer

Determinatiecursus 10.00 uur
Er kan gekozen worden voor deelname aan de basiscursus of de parallel plaatsvindende zelfstandige cursus.
1. De basiscursus begint met de drie bosmiersoorten.
De verschillende determinatiekenmerken zullen worden toegelicht en op het projectiescherm worden getoond.
Per deelnemer zullen er monsters van de mieren beschikbaar zijn. Voor iedere deelnemer is een stereomicroscoop beschikbaar.
De deelnemers aan de basiscursus worden verzocht vooraan plaats te nemen.

2. De zelfstandige cursus biedt een individueel programma met wat lastiger te determineren soorten. De cursist brengt deze soorten zelf op naam met behulp van een willekeurige determinatietabel en verifieert de uitkomst.
De zelfstandige cursisten worden verzocht achter de basiscursisten plaats te nemen.

Excursie 13.30 uur
Om in het veld deze mieren te herkennen is voor mensen met goede ogen, een loupe (10x) voldoende. Om meer soorten in het veld te kunnen determineren wordt een 20x vergrotende loupe aangeraden. Neem je loupe mee naar de cursus.

Referentiecollectie
De uitgedeelde mieren mogen worden behouden. Daarmee kan een referentiecollectie worden opgezet. Deze mieren kunnen in epjes (Eppendorf reactievaatjes) met alcohol worden bewaard.
Omdat van deze mieren vaststaat welke soort het is, kunnen later gevonden exemplaren hiermee worden vergeleken. Zo kan worden vastgesteld of de determinatie juist is geweest.

Cursus kosten
Deelname opgeven bij Rudolf van Hengel: 43rudolf@gmail.com
De kosten bedragen € 5. Hiervoor krijgt men:
– een eenvoudige determinatietabel (wie zelf een tabel meeneemt krijgt een korting van € 2); een tabel is onontbeerlijk om de cursus zinvol te volgen
– de te determineren mieren
– 20 epjes met alcohol om de mieren te kunnen bewaren.
– koffie en thee.
Voor de liefhebbers is een waarnemerskaart verkrijgbaar à € 0,50. De kaart helpt om de voortgang van de eigen kennis te bepalen.

Zelf meenemen: (Voor vragen mail naar 43rudolf@gmail.com)
loupe, onder meer te bestellen bij Vermandel Entomologie Speciaalzaak (https://www.vermandel.com/?s=loep+20x&post_type=product) voor € 21,75;
twee prepareernaalden (of redelijk formaat veiligheidsspeld) om mieren in goede positie onder de binoculair te kunnen leggen;
pen en potlood (balpeninkt lost op in alcohol);
strookjes papier om de naam van de mierensoort op te schrijven (± een cm breed, zelf knippen uit een A4tje).

Aanmelden: Verplicht via e-mail
E-mailadres: 43rudolf@gmail.com

Home Agenda MIEREN determinatie cursus & excursie