Groenvisie in Vogelvlucht 12

Data:

Er zijn geen data meer beschikbaar

Locatie:
Het Groene Huis
Adres:
Schothorsterlaan 21
Kosten:
gratis

Bij een avond Groenvisie in Vogelvlucht gaan bewoners, groene organisaties, raadsleden en ambtenaren met elkaar in gesprek over projecten en acties die zijn voortgekomen uit de Amersfoortse Groenvisie of daar aan bijdragen. 

Tijdens deze avond starten we met twee presentaties over beleidsstukken van de gemeente Amersfoort die als doel hebben de natuur en het groen in en om Amersfoort te behouden en zelfs te versterken:

 1. Evaluatie en aanpassing Groencompensatiebeleid
  In 2022 is het groencompensatiebeleid vastgesteld. Na een eerste evaluatie is besloten het beleid aan te passen. Daarnaast komt er een maatregelenboek dat voor allerlei typen gebouwen en ontwikkelingen geschikte compensatiemaatregelen beschrijft. Houkje Hibma van de gemeente Amersfoort vertelt ons hier meer over.
  Begin december komt er een werksessie om het concept-maatregelenboek te bespreken met betrokkenen en deskundigen uit de stad. 
 2. Ontwerp Omgevingsprogramma en het uitvoeringsprogramma groen- blauw 2040
  Amersfoort wil een groene stad zijn in een groene omgeving die water omarmt. In het omgevingsprogramma vertaalt de gemeente die ambitie in zes hoofddoelen met daaronder subdoelen. Dit Ontwerp-Omgevingsprogramma is  
  Anneke van der Kraan van de gemeente Amersfoort vertelt meer over de doelstellingen, hoe we die willen bereiken en hoe inwoners en groepen ook mee kunnen doen. Die inspanningen worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma. 

Tijdens het tweede deel van de avond gaan we in subgroepen aan de slag. Er komen drie tafels waaraan we de inspanningen uit het uitvoeringsprogramma bespreken. Daarbij kijken we naar welke acties en projecten de gemeente wil uitvoeren op dit thema. En ook naar welke bijdrage  groene groepen, inwoners en andere organisaties kunnen doen. Om er voor te zorgen dat iedereen ook input kan everen worden de stukken vooraf toegestuurd aan de mensen die zich aanmelden.

 

Programma:

18.00: mogelijkheid om mee te eten (vega / vegan), aangeven bij aanmelden

18.45: Inloop met koffie / thee in de lokalen van Het Groene Huis

19.00: Welkom door Brigit Kuypers van het CNME/Het Groene Huis, korte introductie door wethouder van Lammeren.

19.10:   Inhoudelijke presentaties en mogelijkheid om vragen te stellen. 

 • Groencompensatiebeleid en maatregelenboek
 • Ontwerp Omgevingsprogramma  en uitvoeringsprogramma Groen- Blauw 2040.

20.00:   Pauze

20.15: In verschillende groepen uit elkaar: 

 1. Thema: beleid en monitoring
 2. Thema: maatregelen en projecten particuliere tuinen en openbare ruimte
 3. Thema: bewustwording en samenwerken

21.00    Korte terugkoppeling per tafel
 

 

 

Aanmelden: Graag. Mensen die zich aanmelden krijgen vooraf extra informatie toegestuurd. Voor het eten is aanmelden verplicht

Home Agenda Groenvisie in Vogelvlucht 12