Astrochemie. Wat wordt door sterren gemaakt?

Datum:

13 oktober 2023

Locatie:
Het Groene huis
Kosten:
€ 7,50

Doordat het heelal praktisch “luchtledig” is, vinden er heel andere chemische reacties plaats als op onze aarde. Er worden steeds vaker gecompliceerde koolstofverbindingen aangetoond die nog helemaal niet bekend zijn op aarde, maar meestal betreft het “gewone, ons zeer bekende” moleculen zoals water (H2O) en koolzuurgas (CO2) die aan de basis liggen van vele chemische processen in het heelal.

Naarmate de gaswolken zich verder verdichten wordt de basis gelegd voor de vorming van nieuwe zonnestelsels. Dit proces wordt in deze lezing verder toegelicht.

De chemische reacties beginnen pas op gang te komen als de ijle gassen in het heelal zich langzaam beginnen te verdichten onder invloed van hun eigen zwaartekracht. Daarbij speelt de vorming van amorfe “stofdeeltjes” een grote rol die op hun beurt weer als een katalysator werken voor tamelijk gecompliceerde chemische verbindingen die de basis vormen voor het ontstaan van leven op de aarde. “We zijn allemaal gevormd uit sterrenstof”!

Aanmelden: Via de site van de Sterrenwacht Midden Nederland
Bezoek de website

Home Agenda Astrochemie. Wat wordt door sterren gemaakt?