U bent hier

Landgoed Schothorst

Inleiding

Landgoed Schothorst heeft een lang verleden. Overblijfselen ervan zijn terug te vinden in het landschap. Daarover kunt u hieronder meer lezen. Nu nog markant aanwezig zijn de witte villa met de bijbehorende gebouwen, zoals het koetshuis en de orangerie. Deze laatste twee worden particulier bewoond. De witte villa wordt gebruikt als kantoor. Vanuit de jaren dertig zijn er nog enkele overblijfselen te vinden van de proefdoerderij die hier was gehuisvest, bijvoorbeeld het gebouw van de boogschuttersvereniging, de schapenstal en het bijenhuis/de sterrenwacht. Nu zit dat bedrijf in Lelystad. Het Groene Huis staat sinds 2015 ongeveer op de plaats waar de oude varkensboerderij stond. Daar was het CNME het grootste deel van haar bestaan gevestigd. In 2017 heeft het CNME haar 30 jarig bestaan gevierd. Het Groene Huis de werkplek van het CNME. Tevens maken veel andere groene groepen gebruik van dat gebouw.

Het Landgoed Schothorst wordt ecologisch beheerd. Dat houdt in dat er niet met gif wordt gewerkt als onkruidbestrijder, en gekeken wordt wat er op die plaats met die bodemgesteldheid thuishoort en grazen er niet meer dieren dan nodig is om zo weinig mogelijk bemesting te krijgen. Want hoe schraler de graslanden, hoe rijker de bloemenpracht.

 

Achtergrondinformatie over het park

 

Bos en lanen

 

Graslanden

 

Struwelen

 

Vijvers, slootjes en drasse gebieden