Wilde bloemen (Flora)

Wilde bloemen in de stad zijn niet alleen mooi. Ze zijn ook simpelweg nodig als je meer soorten bijen, vlinders, insecten, vogels en andere dieren in de stad wilt hebben en het in stand houden van de bestaande soorten. Daarom beheert de gemeente Amersfoort alle bermen en geluidswallen en - in samenwerking met het waterschap - ook alle oevers en waterpartijen volgens de methode van Kruidenrijk Beheer.

Voor stad en land
Veel wilde bloemensoorten groeien het liefst op schrale grond. Op het agrarisch gebruikte platteland is dat haast niet meer te vinden. Vandaar dat daar heel wat soorten wilde bloemen zijn verdwenen. Wilde bloemen in de stad zijn daarom nu extra belangrijk voor een soortenrijke natuur in ons land.

Groeiende aantallen
Langzaam maar zeker groeit het aantal soorten wilde bloemen in de stad.

Wil je meer informatie over de flora rondom Amersfoort, kijk dan eens bij onderstaande verenigingen:

Floron www.floron.nl

Knnv Amersfoort www.knnv.nl/amersfoort

IVN Amersfoort www.ivn.nl

Stadsplanten www.stadsplanten.nl

Gemeente Amersfoort www.amersfoort.nl

Home Groen Amersfoort Het Groen in Wilde planten