Hazentelling

Sinds 1992 worden twee keer per jaar de hazen en konijnen op het Landgoed Schothorst geteld. Een keer rond half maart en rond half oktober. Bij iedere telling doen gemiddeld 10 - 15 vrijwilligers van het CNME mee. Het grootste deel van de groep zijn de “drijvers”. Zij jagen de hazen en konijnen op zodat ze geteld kunnen worden. Door jarenlang op dezelfde manier dit onderzoek te doen hebben  we een goed beeld gekregen in het aantalverloop van de hazen en konijnen door de jaren heen.

 

 

Aantallen en resultaten

Aanvankelijk, in 1992, was er een grote populatie van hazen in het terrein. Er werden maar liefs 46 hazen bij de eerste telling geteld. Vanaf het moment dat het parkgebied meer en meer ingesloten raakte door de omringende nieuwbouwwijken was er een duidelijke daling van het aantal aanwezige hazen. Op dit moment lijkt het er op dat de hazen het niet makkelijk hebben. Vooral in het oostelijk deel van het landgoed komen hazen minder voor.

Met de konijnen liep het anders. Tot 2002 werden er nog wilde konijnen op het Landgoed geteld. Waarschijnlijk door een virusziekte (VHS) is het wilde konijn sinds 2002 een aantal jaren niet meer bij tellingen waargenomen. Sinds 2012 worden de eerste wilde konijnen weer waargenomen. Bij de laatste telling op 18 oktober 2022 zijn er 15 hazen en 0 konijn geteld. Belangrijk is de groene verbinding tussen het Landgoed en het buitengebied richting Coelhorst. Het Landgoed is verboden voor honden zodat hazen en konijnen hier een veilige plek hebben.
 

De resultaten van de afgelopen jaren zijn als volgt:

 

Hazen

Jaar                        voorjaar                            najaar

1992                       46                                     22

1993                       37                                     36

1994                       35                                     29

1995                       13                                     28

1996                       24                                     16

1997                       12                                     8

1998                       11                                     13

1999                       17                                     14

2000                       13                                     18

2001                       16                                     22

2002                       24                                     16

2003                       15                                     16

2004                       20                                     13

2005                       20                                     12

2006                       17                                     10

2007                       9                                      6

2008                       10                                     5

2009                         6                                     0

2010                         7                                     niet geteld

2011                         5                                     9

2012                         8                                     8

2013                       10                                     12

2014                       12                                     14

2015                       11                                     9

2016                       11                                     6

2017                       7                                       7

2018                       13                                     9

2019                         9                                     15

2020                       niet geteld                         13

2021                       13                                     15

2022                      14

 

 

 

Konijnen                 voorjaar                            najaar

1992                       9                                       13

1993                       6                                        4

1994                       7                                       12

1995                       9                                       13

1996                       7                                       5

1997                       12                                     6

1998                       3                                       0

1999                       2                                       1

2000                       0                                       0

2001                       0                                       1

2002                       5                                       0

2003                       0                                       0

2004                       0                                       0

2005                       0                                       0

2006                       0                                       0

2007                       3                                       1

2008                       2                                       2

2009                       1                                       0

2010                       1                                       niet geteld

2011                       3                                       0

2012                       0                                       2

2013                       4                                       7

2014                       11                                     4

2015                       12                                     8

2016                       16                                     8

2017                       21                                     7

2018                       14                                     8

2019                       15                                     3

2020                       niet geteld                         1

2021                       2                                       1

2022                       1

 

 

 

Home Groen Amersfoort Het Groen in Fauna Hazentelling