U bent hier

Zwerfafvalprojecten

(Gast)lessen, materialen, projecten en maatschappelijke stages

Leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) staan bekend als grote vervuilers. Ze komen op school meer los van het toezicht van hun ouders. Bovendien vinden ze het vaak stoer om dingen te doen die niet mogen. Dit leidt vaak tot veel zwerfafval op het schoolplein en in de directe omgeving van de school. Zwerfafval, daar kan een school dus niet omheen. Daar moet het onderwijs wel aandacht aan besteden.

 

Samenwerking met scholen
De gemeente Amersfoort werkt aan een stad zonder (zwerf)afval. Scholen zijn voor de gemeente een belangrijke intermediair. Daarom zoeken we de samenwerking met o.a. docenten van het VO. Wij hebben budget en expertise beschikbaar en geven graag samen met u invulling aan lessen en projecten.

 

Concrete doelen

  • Het zwerfafval in de buurt van scholen verminderen.

  • Leerlingen zich bewust laten worden van oorzaken en gevolgen van afval.

  • Leerlingen ontwikkelen een mening over zwerfafval en gaan handelen vanuit die mening.

De gemeente Amersfoort werkt samen met partijen die gespecialiseerd zijn in zwerfafvaleducatie. Deze partijen hebben een concreet aanbod om invulling aan lessen over zwerfafval te geven.

 

Solutie

Solutie is een samenwerkingspartner van het CNME om het zwerfafvalprojecten uit te voeren op scholen. Zwerfafvalprojecten worden uitgevoerd door Peter Kaim en Rianda Mulder van Solutie. Voor de school zijn hier geen kosten aan verbonden. Het project wordt betaald door de gemeente Amersfoort. Solutie biedt op dit moment de volgende trajecten op maat:

 

Organisatie adviestraject

Zwerft er afval rondom en in uw school? Wilt u hier wat aan doen? Dat kan! We analyseren hoe jouw organisatie omgaat met het afval binnen en rondom de school. Wij stellen jullie vervolgens een aantal maatregelen voor die jullie kunnen nemen om het probleem aan te pakken.

 

Onderwijstraject onderbouw en bovenbouw HAVO/VWO

We bieden op maat gemaakte workshop voor jullie leerlingen waarin de kinderen spelenderwijs ontdekken welke problemen er spelen rondom zwerfafval. Zij gaan samen op zoek naar antwoorden op vragen als: wie veroorzaken zwerfafval en wie hebben er last van? De kinderen ervaren het probleem, bedenken zelf oplossingen en maken een prototype voor het tegengaan of opruimen van zwerfafval. Na afloop van de workshop zijn de kinderen zich meer bewust van het probleem en voelen zich meer betrokken om het probleem aan te pakken.

 

Expeditie Zwerfafval

Het educatieve aanbod van Expeditie Zwerfafval voor het voortgezet onderwijs bestaat uit verschillende mogelijkheden. Een onderzoeksproject over zwerfafval en plastic soep, gastlessen of maatwerk, waarbij we aansluiten bij de wensen van de school. Lees meer: www.expeditiezwerfafval.nl/onderzoeksproject

 

 

Meer informatie bij Magda Fafara, CNME Amersfoort ma.fafara@amersfoort.nl

 

Voorbeelden van projecten:

Zwerfafvalproject bij Guido de Bres

Zwerfafvalproject op maat

Samen goed voor het Milieu

Aan de slag met afval

Textielafval: van Stof naar Grondstof

HKS Metals hightech metaalrecyling

 

Ondersteuning in Afvaleducatie

 

Wilt u in uw lessen aandacht besteden aan afval, maar weet je nog niet hoe?

Bekijk dan de keuzewijzers voor een uitgebreid afval educatieaanbod.

Download bijvoorbeeld het aanbod van gastlessen, excursies of creatieve lessen.

 

 

 

Zwerfafval ergernis van veel Amersfoorters

Veel mensen storen zich aan zwerfvuil. De bestrijding kost een hoop geld. In Amersfoort geeft 30% van de inwoners aan last te hebben van rommel op straat. Uit onderzoek blijkt dat die rommel hoog op het lijstje van belangrijke problemen in de eigen buurt staat. Zwerfafval op het land en in het water zorgt voor ergernis en trekt ongedierte aan. Het opruimen kost honderden miljoenen euro’s per jaar. Bovendien is zwerfvuil slecht voor mens, dier en natuur: het kan de bodem vervuilen, dieren eten het op of raken er in verstrikt, en zeedieren zoals mosselen en garnalen kunnen microplastics opslaan in hun weefsel, waardoor het in de voedselketen terecht komt.