U bent hier

Zwerfafval

De gemeente Amersfoort vindt het belangrijk kinderen op jonge leeftijd op speelse wijze bewust te maken van de noodzaak van schone steden, dorpen en zeeën. En dat we daar samen aan moeten werken door zorg te dragen voor onze eigen omgeving. Stukken plastic, blikjes en kauwgomplakkaten zijn niet alleen een doorn in het oog van volwassenen, ook van kinderen. En jong geleerd is oud gedaan.

 

Hieronder aanbod lesprogramma’s. De details over deze lessen zijn te vinden in onze digitale NME-gids.

 

1. Zwerfafval projecten voor basisonderwijs

Er zijn twee zwerfafvalprojecten voor het basisonderwijs “Zwerfafval vissen uit Amersfoortse grachten” of “Onderzoekend afvalprikken”. Beide projecten zijn te reserveren via de NMEgids.
 

Zwerfafval vissen uit Amersfoortse grachten

De introducties, die de leerkracht via de mail ontvangt, geeft de eigen leerkracht op school. De les staat beschreven in een draaiboek en de leerkracht maakt daarbij gebruik van een PowerPoint. Vervolgens gaan de leerlingen op excursie door de Amersfoortse grachten met de Waterlijn. Een schipper van de Waterlijn vertelt over de problematiek van zwerfafval en vervolgens helpen de leerlingen met het verwijderen van zwerfafval uit het water. Ook leren de leerlingen over het scheiden van afval, de plastic soep en de afbraaktijden. Leerlingen staan stil voor de vraag: Hoe zorgen we gezamenlijk voor minder zwerfafval?

Onderzoekend afvalprikken

Voor de les “Onderzoekend afvalprikken” ontvangt de leerkracht een kort draaiboek en een PowerPoint. De leerkracht geeft zelf deze introductieles. Vervolgens komt er een gastdocent van Bzzzonder Talent op school kijkt met de kinderen en groepsleerkracht terug op de voorgaande les. Dan gaat de groep o.l.v. de gastdocent naar buiten om afval te prikken. Het verzamelde afval wordt onderzocht in de klas. Een deel van de vuilgrijpers blijft na deze les achter op school. Deze gastles duurt 75 min. per groep.
Na 6 weken komt de gastdocent (voor een les van 30 minuten) terug en bekijkt met de klas wat ze gedurende die tijd met de vuilgrijpers hebben gedaan. De school mag een deel van de afvalgrijpers houden, indien ze de gemaakte afspraken nakomt. Tevens krijgt de school de jaarlijks ‘zwerfafval opruim vergoeding’, als ze het plein en de directe schoolomgeving  schoon houden. Scholen die deze vergoeding al krijgen, ontvangen geen extra vergoeding.

Na deze lessen

Na deze lessen zijn de kinderen zich bewust van de problemen rondom zwerfafval en begrijpen het nut en de noodzaak van het (thuis) gescheiden van afval. Door de problematiek te ervaren voelen de leerlingen de noodzaak om wat aan het probleem te doen. Het onderzoekende component sluit goed aan bij de behoeften van het onderwijs: invullingen geven aan 21-eeuwse vaardigheden door onderzoekend en ontwerpend leren. Het stimuleert de houding om onderzoekend en nieuwsgierig te zijn.

 

2. Leskisten

 

  • Afval, dat gooi je toch niet zomaar weg?

Met deze leskist leren de leerlingen van groep 5 t/m 8 over afvalscheiding van de divers stromen zoals pmd, gft, papier en restafval. Een onderdeel van een circuit is het opruimen van zwerfafval.

 

  • Mooi zo!

Een leskist voor kleuters, waarmee de leerkracht met handpop Jakkie met de kinderen een probleem oplost. De leerlingen leren over afval en leren een mooi schoon schoolplein waarderen.

 

Mooi zo!

 

  • Plasticsoep, linke soep

Een leskist voor groep 7 en 8. Veel zwerfafval is plastic afval. Plastic is licht en waait makkelijk weg, daarom gaat het snel zwerven en komt in zee terecht. De leskist gaat vooral over de diverse soorten plastic en de voordelen van bio-plastic.

 

  • Zwervend afval

Een leskist voor alle groepen van de basisschool. Het zelf opruimen van zwerfafval is een belangrijk onderdeel van het werken met deze leskist.

 

  • Doe meer met afval

Een gratis lespakket, bestaande uit een DVD en een informatieboekje over alle soorten afval.

 

Ondersteuning in Afvaleducatie

 

Wilt u in uw lessen aandacht besteden aan afval, maar weet je nog niet hoe?

Bekijk dan de keuzewijzers voor een uitgebreid afval educatieaanbod.

Download bijvoorbeeld het aanbod van gastlessen, excursies of creatieve lessen.

 

 

 

Zelf actief in de omgeving

De gemeente Amersfoort stimuleert scholen om het schoolplein en de omgeving rondom de school zoveel mogelijk zelf vrij te houden van zwerfafval. Nadat de school een zwerfafval project (leskist mag ook) heeft gedaan kan de school vier afvalgrijpers krijgen en een financiële beloning van €150,00 per jaar om door te gaan met het schoonmaken van de omgeving.  Scholen kunnen ook meer afvalgrijpers (en een ring om vuilniszak open te houden) en hesjes met het logo ‘Amersfoort, gewoon schoon’ lenen voor een eenmalige grote opruimactie.

 

Interesse?

Interesse in één van de projecten, leskisten of de mogelijkheid zelf de omgeving van de school schoon te houden? Neem contact op met gewoonschoon@amersfoort.nl.