U bent hier

Wedstrijd profielwerkstukken VWO

Finale duurzame profielwerkstukken 2018 Arie Ebbenhorst, Eric Lamberts en Jelle van Drie Finale duurzame profielwerkstukken 2018 Cédric de Jonge en Jenne Meinema

Wie schrijft dit schooljaar het beste profielwerkstuk over duurzaamheid van Amersfoort?

 

Iedere eindexamenleerling VWO wiens profielwerkstuk raakvlak heeft met energie of duurzaamheid mag meedoen. Daarvoor moeten de leerlingen een digitale kopie van het profielwerkstuk insturen uiterlijk op 15 maart 2019 en een korte presentatie (maximaal 2 minuten) houden op de dag van de prijsuitreiking op 11 april 2019 tussen 16.00-18.00 uur op Stadhuis in Amersfoort.

Wilt u deze competitie bij uw leerlingen onder de aandacht brengen, dan kunt u contact opnemen met Magda Fafara ma.fafara@amersfoort.nl. We zorgen zo nodig voor een korte uitleg aan de leerlingen op school.

 

Achtergrond informatie

Wat is het doel van de wedstrijd?

Gezien de grote belangstelling om bewust met energie om te gaan en de sociale duurzaamheid te bevorderen, is in 2014 een lokaal initiatief gestart om een uitdaging tussen scholieren / middelbare scholen te organiseren in de gemeente Amersfoort. Het gaat hierbij niet alleen om de  bewustwording, maar ook kennismaking  dan wel samenwerking van scholen met bijvoorbeeld  gemeente, universiteit en bedrijfsleven. 

 

  • Wanneer het werkstuk over energie en/of duurzaamheid in de brede zin van het woord gaat, dan komt dit aanmerking voor de wedstrijd. De duurzaamheid mag zowel technisch als sociaal ingevuld worden. (klik hier voor de voorbeeldonderwerpen)

  • Een ander voorwaarde is dat het werkstuk op de dag van de wedstrijd in 2 minuten tijd mondeling wordt gepresenteerd aan een jury.

 

Naast bewustwording stellen wij leerlingen dus in de gelegenheid  om in de praktijk een formele presentatie te geven. Het oefenen van deze vaardigheden is later van meerwaarde voor de leerlingen.

 

Wie organiseert de wedstrijd?

De gemeente Amersfoort in samenwerking met Rotary Club Amersfoort-Stad. De jury bestaat uit  personen uit het gemeentebestuur, bedrijfsleven/onderwijs en de betreffende Rotaryclub.

Inhoudelijk kunnen de leerlingen worden ondersteund bij hun profielwerkstuk over energie/duurzaamheid/gezondheidszorg. Dit kunnen we doen door de expertise uit ons netwerk ter beschikking te stellen. De leerlingen kunnen worden gekoppeld aan collega’s van de gemeente Amersfoort of aan een van de contacten die we hebben bij Amersfoortse bedrijven.

 

Wat is de deadline?

Het onderwerp van het werkstuk uiteraard zo snel mogelijk aanleveren nadat de onderwerpen op school bekend zijn. Een kopie van het definitieve werkstuk ontvangen wij graag uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019.

 

De uitreiking van de prijs vindt plaats op 11 april 2019 tussen 16.00- 18.00 uur op stadhuis in Amersfoort.  Zoals eerder vermeld dient de schrijver/schrijfster van het profielwerkstuk op de dag van de prijsuitreiking aanwezig te zijn en zijn/haar profielwerkstuk in 2 minuten te “pitchen”.

 

Wat zijn de prijzen?

Er zijn geldprijzen voor de winnende leerlingen van € 100,00 per persoon en een bokaal voor de winnende groep. In april 2019 wordt door de jury het meest duurzame profielwerkstuk gekozen op VWO-niveau.

 

Wie is de contactpersoon?

Het onderwerp van het profielwerkstuk en de namen van de leerlingen graag per e-mail opsturen naar Magda Fafara van de gemeente Amersfoort; MA.Fafara@amersfoort.nl

Ook wanneer er inhoudelijk ondersteuning is gewenst kan dit kenbaar worden gemaakt aan Magda Fafara.

Poster wedstrijd duurzame PWS

 

Prijsuitreiking profielwerkstukken over duurzaamheid 2018

 

Amersfoortse scholieren Vwo 6 hebben inapril 2018 hun profielwerkstuk over duurzaamheid gepresenteerd aan een deskundige jury bestaande uit wethouder Bertien Houwing, Stefan Alink van Rabobank Amersfoort Eemland, Janko Pietryga van de Rotary en Herre Hoekstra van de Rotary. De winaars op HAVO niveau zijn Arie Ebbenhorst, Eric Lamberts en Jelle van Drie voor hun werkstuk over energie neutraal huis ‘Van Beng naar Eng’. De winaars op VWO niveau zijn Cédric de Jonge en Jenne Meinema voor hun werkstuk ‘Diffusie in zeolieten’. Beide prijzen vielen toe aan leerlingen van ’t Hooghe Landt College.

 

Er zijn 10 werkstukken ingediend waar in totaal 22 leerlingen aan hebben meegewerkt. De deelnemende leerlingen waren in 2018 afkomstig van Corderius college, Het Nieuwe Eemland en ’t Hooghe Landt. De winnaars hebben een geldprijs ontvangen en een bokaal voor de school. Alle overige deelnemers hebben een oorkonde ontvangen, een heerlijke reep Tony Chocolonely en een speldje.

 

Alle 6 Vwo leerlingen zijn verplicht om een profielwerkstuk te maken. Sinds 2014 worden de leerlingen uitgedaagd om als thema duurzaamheid te kiezen. Doel van de wedstrijd is bewustwording en kennismaking, dan wel samenwerking van scholen met bijvoorbeeld de gemeente, universiteit en bedrijfsleven.