U bent hier

Voortgezet Onderwijs 1

Meet je stad - t' Hooghe Landt Veldwerk Biologie - Guido de Bres Les bij de Middeleeuws boerderij - Het Nieuwe Eemland Mooi Hoogland -West - Het Nieuwe Eemland Veldwerk biologie - t' Hooghe Landt Zwerfafval project - Vathorst College

CNME Amersfoort denkt graag mee over een project binnen vakken als aardrijkskunde of biologie, of een vakoverstijgend project dat te maken heeft met aspecten van duurzaamheid: afval, energie, inrichting van de ruimte, circulaire economie, etcetera. VO scholen kunnen bij het CNME terecht voor:

 

Uitleen van materiaal: ondersteuning bij veldwerkactiviteiten in de directe schoolomgeving. Zie de Materialenlijst. Heb je iets nodig wat niet op de lijst staat? Laat ons even weten: ma.fafara@amersfoort.nl

Maatschappelijke stage: leerlingen kunnen op sommige dagen bij het CNME een maatschappelijke stage in het groen doen of bij het team Educatie.

Informatie, advies en ondersteuning bij projecten over duurzaamheid, landschap en natuur.

Projecten:

-Veldwerk Biologie

-Groen en Gezond uitje VO

- Mooi Hoogland West

- Zwerfafvalprojecten

- Wedstrijd duurzame profielwerkstukken

- Meet je stad

- Boerenweekklas

- Eten van de boer

- Jong & Duurzaam

- Wateronderwijs

- Biomimicry

- Bedrijfsbezoek

 

Heb je vragen, wensen of suggesties over onderwerpen op het gebied van duurzaamheid, landschap en natuur in het VO of het lenen van veldwerkmateriaal? Neem dan contact op met het CNME Amersfoort: ma.fafara@amersfoort.nl