U bent hier

Voortgezet Onderwijs

CNME Amersfoort denkt graag mee over een project binnen vakken als aardrijkskunde of biologie, of een vakoverstijgend project dat te maken heeft met aspecten van duurzaamheid: afval, energie, inrichting van de ruimte, circulaire economie, etcetera. VO scholen kunnen bij het CNME terecht voor uitleen materiaal,  maatschappelijke stage, informatie, advies en ondersteuning bij projecten over duurzaamheid, landschap en natuur.

Heeft u vragen, wensen of suggesties over onderwerpen op het gebied van duurzaamheid, landschap en natuur in het VO of het lenen van veldwerkmateriaal? Neemt u dan contact op met het CNME Amersfoort: ma.fafara@amersfoort.nl

Uitleen van materiaal

Welkom om materialen bij het CNME te lenen als ondersteuning bij veldwerkactiviteiten in de directe schoolomgeving. Hierbij de Materialenlijst. Heb je iets nodig wat niet op de lijst staat? Laat ons even weten: ma.fafara@amersfoort.nl

Veldwerk Biologie

Veldwerk is bij uitstek een onderdeel dat bij het vak biologie hoort. Met het verrichten van veldwerk kun je leerlingen de relevantie en schoonheid van het vak biologie laten ervaren. Dan beklijft informatie vaak veel beter. CNME Amersfoort helpt je graag bij veldwerk biologie.
>>Lees verder

Bedrijfsbezoek

Bedrijfsbezoek en gastlessen scoren bij leerlingen hoog als bron van nuttige informatie. Docenten zetten regelmatig bedrijfsbezoeken in om jongeren te helpen in hun oriëntatie op een bepaalde thema of hun loopbaan. Het CNME Amersfoort helpt docenten graag om in contact te komen met lokale bedrijven.
>>Lees verder

 
Wedstrijd profielwerkstukken

Iedere eindexamenleerling VWO wiens profielwerkstuk raakvlak heeft met energie of duurzaamheid mag meedoen. Daarvoor moeten de leerlingen een digitale kopie van het profielwerkstuk insturen en een korte presentatie (max. 2 min.) houden op de dag van de prijsuitreiking op Stadhuis in Amersfoort.
>>Lees verder

Zwerfafval projecten

De gemeente Amersfoort werkt aan een stad zonder (zwerf)afval. Scholen zijn voor de gemeente een belangrijke intermediair. Daarom zoeken we de samenwerking met o.a. docenten van het VO. Wij hebben budget en expertise beschikbaar en geven graag samen met u invulling aan lessen en projecten.
>>Lees verder

Klimaattafel

Het klimaat verandert en grote regenbuien kunnen voor wateroverlast zorgen. Hoe brengen we die informatie over? Dat kan met onze uitnodigende hands'on praktijkopstelling. Door de klimaattafel in te zetten in de klas, worden de gevolgen van extreme regenbuien op een speelse en interactieve manier duidelijk.
>>Lees verder

Voeding en beweging
Voeding en beweging

De sectie biologie van Mavo Muurhuizen, Guido, ’t Hooghe Landt hebben nu in samenwerking met GGD, JLE en CNME Amersfoort nieuwe opdrachten ontwikkeld gericht op voeding en bewegen. Het ontwikkelde lesmateriaal is vrij beschikbaar bij het CNME Amersfoort.
>>Lees verder

Biomimicry

Biomimicry is een mooie manier om biologie en natuuronderwijs te verbinden aan techniek. BiomimicryNL is de expert in Nederland en helpt bedrijven en overheden biomimicry toe te passen op product-, proces- en systeemniveau. Ook hebben ze interessante en praktische materialen ontwikkeld voor het onderwijs. >>Lees verder