plattegrond Landgoed Schothorst
huur ruimtes

U bent hier

Vegetatietuin

In de omgeving van Amersfoort zijn drie verschillende landschappen te vinden: de Utrechtse Heuvelrug, de Gelderse Vallei en de Eempolders met polder Arkemheen. De drie landschappen zijn in kleur aangegeven op de aanwezige borden.

 

Door de verregaande invloed van de mens worden de natuurlijke vegetaties in deze landschappen in hun voortbestaan bedreigt. In deze vegetatietuin (wilde plantentuin) hebben juist de bedreigde of inmiddels verdwenen vegetaties, zoals de vochtige heiden en de schrale, droge- en natte graslanden een plekje gekregen. De kenmerkende vegetatietypen of plantengemeenschappen van deze drie landschappen zijn in deze tuin bij elkaar gebracht. De Utrechtse Heuvelrug met zijn eiken-berkenbos en droge heiden, de drassig-vochtige graslanden, sloten met rietzomen en waterplantvegetaties van de Eempolder en het type van de Gelderse vallei met akkers op dekzandruggen, hakhoutbosjes, lanen, vochtige heiden, houtwallen en –singels. De verdwenen hoogveenvegetatie van de Gelderse vallei is weer in leven geroepen door met turf een stukje hoogveen te creëren. Aan de kleur op het begeleidende bordje kunt u zien waar het vegetatietype voorkomt of vroeger is voorgekomen.

 

De stenen muren in deze tuin zijn gemetseld met tras. Dit is een specie op kalkbasis. Hier kunnen muurplanten op groeien die voor de grachtmuren in de binnenstad van Amersfoort kenmerkend zijn. In de ronde waterbakken kunt u verschillende soorten waterplanten uit sloten en weteringen van dichtbij bekijken.