U bent hier

Uitvoeringsbudget Groenvisie

Voor de periode 2019 - 2022 is 2 miljoen euro beschikbaar om, samen met bewoners, de stad te vergroenen. Het plan hiervoor is opgeschreven in het deelprogramma Uitvoering Groenvisie , het is onderdeel van het programma Klimaatbestendige en Groene Stad dat in maart 2019 door het College is vastgesteld. Die koppeling is gemaakt omdat veel groene maatregelen ook klimaatadaptief werken. Bijvoorbeeld het vervangen van tegels en verharde oppervlakken in de openbare ruimte en op schoolpleinen voor groen. Maar ook het uitbreiden van beplanting geschikt voor vogels en insecten en het verbeteren van beweegrondjes. Dat levert veel op: betere ‘sponswerking’ voor het opvangen van hevige regenbuien, meer verkoeling tijdens hitte en een grotere leefruimte voor plant, dier en mens.

 

Wat is er in 2019 gebeurd?

In 2019 zijn in het uitvoeringsprogramma is ingezet op projecten vanuit drie invalshoeken:

  1. Prioriteiten uit de stad, die op een bewonersavond op 20 februari 2019 zijn benoemd, o.a. eetbaar Amersfoort en het vergroenen van winkelcentrum Schothorst
  2. Prioriteiten vanuit de gemeente, projecten die al genoemd zijn in de Groenvisie, in het coalitieakkoord staan, en waar al voorbereidende stappen voor zijn gezet, o.a. het vergroenen van schoolpleinen en aanleggen van bijvriendelijk groen. 
  3. Steenbreek openbare ruimte: ideeën die passen bij de uitvoering van een motie die eerder door de gemeente raad is aangenomen, o.a. de actie steenbreek openbare ruimte.

 

Daarnaast is in 2019 nog gewerkt aan een aantal beleidsinstrumenten die voorkomen uit de Groenvisie zoals de groenkaart en de afspraken rond zelfbeheer. En zijn er projecten en activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan de Groenvisie maar daar niet uit zijn ontstaan of worden gefinancierd, zoals Park Elisabeth Groen, een stadspark voor en door bewoners.

Een groot deel van de projecten en activiteiten zijn op 4 december 2019 in Het Groene Huis gepresenteerd aan de hand van pitches en posters. Daarvan is een verslag gemaakt. Daarin zijn ook linkjes naar websites met meer informatie over de projecten.

 

Wat gaan we doen in 2020

Ook in 2020 is er weer €500.000,- beschikbaar voor het uitvoeren van de Groenvisie. Hiervoor is een uitvoeringsprogramma samengesteld. Een aantal projecten is al bekend omdat ze doorlopen vanuit 2019. Denk aan het uitvoeren van 25 ideeën van operatie steenbreek openbare ruimte uit Nieuwland, Soesterkwartier, Bergkwartier en Hooglanderveen. Ook gaan we in drie nieuwe wijken suggesties ophalen voor plekken waar stenen vervangen kunnen worden voor groen. Ook gaan we verder met het ondersteunen van het vergroenen van schoolpleinen en komt er meer natuur bij een aantal openbare speelplekken. Vanuit de ideeën uit de stad gaan we onder andere het winkelcentrum Schothorst vergroenen en gaan we kijken hoe we de ideeën van de Werkgroep Stinsenplanten Randenbroek kunnen realiseren. Daarnaast blijft er ruimte om nieuwe initiatieven vanuit de stad te ondersteunen. Op de avond Groenvisie in Vogelvlucht 2 op 23 maart presenteren we de plannen voor 2020.

Ook gaan we in 2020 een nieuwsbrief rondsturen waarin de laatste informatie te vinden zal zijn. Wil je je aanmelden voor de nieuwsbrief, dan kan hier.