U bent hier

Groen Amersfoort

Een voorbeeld van een buurttuin (Zielhorst)
  Vanaf dit jaar is er extra budget beschikbaar voor het verder vergroenen van de stad. Tijdens deze avond kunt u meedenken en meepraten over de projecten die daarvoor gerealiseerd gaan worden. Ook kunt u het nieuwste concept van de Groenkaart bijkijken. Vanaf 18.30 ligt de Groenkaart ter inzage en...
Op 6 november 2018 stelde de gemeenteraad een uitvoeringsbudget voor de Groenvisie beschikbaar. Het gaat om een bedrag van €500.000 dat van 2019 tot en met 2022 jaarlijks beschikbaar is. Met deze extra middelen van 2 miljoen euro kunnen we, inwoners, groene organisatie en gemeente, samen uitvoering...
In 2016 stelden betrokken bewoners en de gemeente samen de Groenvisie op voor het groen van Amersfoort. Op basis van de Groenvisie is in 2017 de Bomenleidraad ontwikkeld. Nu vertalen we dit in de Groen(structuur)kaart. Hierop staat Stadsgroen en Buurtgroen. Het Stadsgroen zijn de bossen en parken...