plattegrond Landgoed Schothorst
huur ruimtes

U bent hier

ROLKLAVER

In de bermen van de stad zie je aardig wat plantensoorten die klaver worden genoemd. Al die klaversoorten zijn vaak helemaal geen familie van elkaar, maar ze hebben wél iets met elkaar gemeen. Ze dragen kleverige bloemen. Het woordje ‘klaver’ is dan ook afgeleid van het woordje ‘klever’ dat nog eerder werd uitgesproken als glever of glei. Dat kleverige komt natuurlijk door de nectar.

 

Hoe meer klaver in de bermen, hoe meer kans op meer soorten vlinders, bijen, hommels en insecten in de stad. De van mei tot september bloeiende rolklaver is een hele belangrijke plant voor zowel vlinders als bijen.

 

Waardplant voor vlinders

Een waardplant is een plant die vlindersoorten nodig hebben om hun rupsen te voeden. Rupsen zijn namelijk hele kieskeurige eters. Zonder een geschikte waardplant in de buurt kunnen vlinders zich niet voortplanten. Rolklaver is voor verschillende vlindersoorten een waardplant. Voor:

 • de Sint-Jansvlinder (Zygeaena filipendulae)

 • het icarusblauwtje (Polyommatus icarus)

 • en het boswitje (Leptidea sinapsis).

 

Drachtplant voor bijen

Het verschil tussen een waard- en een drachtplant is dat een waardplant voor zijn gastvrijheid niets terugkrijgt, maar een drachtplant wel. Bijen en hommels leveren immers een belangrijke bijdrage aan de voortplanting van de plantensoort waarvan ze de pollen en nectar gebruiken om hun larven mee te voeden. Voor deze bijen is rolklaver een belangrijke drachtplant:

 • grote harsbij (Anthidium byssinum)

 • kleine wolbij (Anthidium punctatus)

 • zilveren fluitje (Megachile leachella)

 • boommetselbij (Omia parietina)

 • goudenslakkenbij (Osmia aurulenta).

 

Waar vind je rolklaver?

Het is een vrij algemene plant die je overal in Nederland tegen kunt komen. Van de duinen tot aan Zuid-Limburg. Ze heeft een voorkeur voor:

 • matig voedselrijke niet natte graslanden

 • licht beweide graslanden én

 • schrale bermen.

 

Hoe herken je rolklaver?

De makkelijkste periode om dit waardevolle plantje te herkennen is natuurlijk in de bloeiperiode. Die is lekker lang. Van mei tot september. Het hoogtepunt van de bloei valt in de maand juni.

De plant is tussen de 5 en de 25 cm hoog. De bloempjes zijn knalgeel met een vleugje oranje en vaak ook een ietsiepietsie rood. Dat is dan de bloemknop.

Ze bloeien in kleine schermen: zo’n zeven 15mm grote bloemen vormen met elkaar één scherm.

De bloemen lijken een beetje op die van de brem of de veldlathyrus. Ze hoort dan ook bij de grote familie van de vlinderbloemigen.

 

Stengel en blaadjes

De stengels liggen plat op de grond of richten zich iets op. Als de stengels hol zijn, heb je geen rolklaver maar moerasklaver te pakken.

De ovalen blaadjes hebben een gave bladrand en zijn meestal behaard. Die blaadjes vormen steeds groepjes van vijf stuks: de kleinste twee zitten aan de onderkant en daarboven zitten drie grotere.

 

Naamverklaring

De plant wordt rolklaver genoemd omdat:

 • de bloemen kleverig van de nectar zijn (klaver = kleverig)

 • de ca 4 cm grote gladden zaden zo rond zijn, dat als de plant ze wegschiet, die als knikkers over de grond heen rollen.

De Latijnse naam luidt Lotus corniculatus. Dat corniculatus verwijst naar de vorm van de bloempjes. Het betekent ‘gehoornd’. Weet je gelijk waarom er ijsjes zijn die cornetto heten.

Lotus is afgeleid van het Griekse woordje ‘lo’, dat verlangen betekent. Rolklaver is namelijk een plant waar ezels, geiten en koeien dol op zijn. En boeren dus ook want de melk zou door rolklaver een volle, romige smaak krijgen.

 

Groenbemester

Maar er is ook een andere reden waardoor boeren blij worden van rolklaver. Het is een uitstekende groenbemester! De wortelknolletjes van de plant en de daarin wonende Rhizobiumbacteriën leggen door hun samenwerking stikstof uit de lucht vast in nitraat.

 

Zelf zaaien?
Vanwege het belang van meer soorten vlinders en bijen in de stad is het een goed idee om ook in jouw tuin wat rolklaver uit te zaaien. Je kunt het zaad apart kopen, maar het zit ook in heel wat zaadmengsels. Onder andere in berkenmengsel, graslandmengsel én een bloemrijk dakmengsel voor ecologische dakbegroeiing.