U bent hier

Natuurgroepen

Op zoek naar meer informatie over natuurgroepen? Laat je inspireren door onderstaande websites:

 

Wilde planten
Stichting Floristisch Onderzoek Nederland is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de bescherming van de Nederlandse wilde flora. FLORON coördineert landelijke telprojecten, geeft voorlichting en advies, voert onderzoek uit en beschermt soorten en hun leefgebieden.

www.floron.nl/
 

De KNNV afdeling Amersfoort e.o. heeft een actieve plantenwerkgroep.

www.knnv.nl/amersfoort

 

Paddenstoelen
Nederlandse Mycologische Vereniging heeft als doel de de kennis van paddenstoelen te bevorderen.
www.mycologen.nl/

 

Reptielen, amfibieën en vissen
Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland is een vrijwilligersorganisatie die het onderzoek aan en bescherming van reptielen, amfibieën en vissen ondersteunt. Vrijwilligers verzamelen verspreidings- en monitoringsgegevens en verrichten ecologisch veldonderzoek.

www.ravon.nl/

 

Vogels

De vereniging SOVON Vogelonderzoek Nederland organiseert landelijke vogeltellingen en voert onderzoek uit.
www.sovon.nl/

 

De Vogelwacht afdeling Amersfoort is lokaal zeer actief. Meer info is te vinden op de website van Vogelwacht Utrecht.

www.vogelwacht.utrecht.nl

 

Kleine nachtvlinders
De Stichting Tinea heeft tot doel het bevorderen van kennis met name over aantallen en verspreiding van de in Nederland gevonden soorten Kleine vlinders.

www.kleinevlinders.nl/

 

De KNNV afdeling Amersfoort e.o. heeft een nachtvlinderwerkgroep.

www.knnv.nl/amersfoort

 

Vlinders
De Vlinderstichting is een natuurbeschermings-organisatie die zich sterk maakt voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa. 

www.vlinderstichting.nl/

 

Zoogdieren
De Zoogdiervereniging zet zich in voor de studie en de bescherming van alle in het wild levende zoogdieren en hun leefgebieden. De Zoogdiervereniging is zowel nationaal als internationaal actief.
www.zoogdiervereniging.nl/

 

Informatie over vleermuizen.

www.vleermuis.net

 

De KNNV afdeling Amersfoort e.o. heeft een actieve vleermuiswerkgroep.

www.vleermuizenamersfoort.nl

 

Zoogdierwerkgroepen in de provincie Utrecht zijn onderdeel van de Zoogdiervereniging.

www.zoogdiervereniging.nl/zout

 

Zeedieren en mollusken
Stichting Analyse Educatie en Marien Oecologisch Onderzoek verzamelt data over mollusken en zeedieren.
www.anemoon.org/

 

Mossen en korstmossen
Byrologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV verzamelt verspreidingsgegevens van mossen en korstmossen. www.blwg.nl/

 

Binnen de KNNV afdeling Amersfoort e.o. zijn diverse mossen- en korstmosspecialisten actief.

www.knnv.nl/amersfoort

 

Insecten en andere ongewervelden
European Invertebrate Survey Nederland zet zich in voor een toename van de kennis over en betere bescherming van insecten en andere ongewervelden.

www.eis-nederland.nl/

 

VOFF
De Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) is het samenwerkingsverband van tien Particuliere Gegevensbeherende Organisaties, de PGO’s.
www.voff.nl/