U bent hier

Lesmateriaal en de digitale NME-gids

Het CNME biedt alle basisscholen in Amersfoort het basispakket NME aan. Hiermee kunnen leerlingen op een actieve manier meer leren en ervaren over natuur en duurzaamheid. Het pakket bestaat uit themalessen, leskisten en materiaalpakketten. Naast dat basispakket ziworden er excursies aangeboden naar een melkveehouder, een les op het middeleeuws erf, groene schoolreisjes, lessen op de kinderboerderij e.d. NME wijzer Basisschool 2018-2019 PDF

 

Digitale NME-gids

Ons complete aanbod is te vinden in onze digitale NME-gids. Via deze gids kunnen scholen reserveren. Dat werkt met een inlogcode die bekend is bij de school. Of telefonisch met Sjoke Bosch 033-469 5229.

 

Leskisten
In een leskist voor  kleuter-, onder-, midden- en bovenbouw zit het complete lesmateriaal rond een natuur- of milieuthema. Een voorbeeld is de leskist 'Bomen en knoppen', een lesbeschrijving en bjbehorend takkenpakket. De leskist kan worden gebruikt in de directe schoolomgeving en/of in de klas.
Voorbeelden van leskisten: 'Alles voor een pannenkoek', 'Waterslak zoekt woonruimte', 'Braakballen', 'Bodemgespuis en kriebeldieren' en 'Ons klimaat'.

 

Themalessen

Voor: kleuter-, onder-, midden- en bovenbouw.
Themalessen zijn seizoensgebonden lessen op Landgoed Schothorst (of op Natuurboerderij De Brinkhorst) onder leiding van de leerkracht zelf. 
Voorbeelden van themalessen: 'Kabouterpad', 'Vrolijke kleuren', 'Voedselketens', 'Over winteren'. De lessn zijn over het algemeen meer buiten dat binnen.

 

Materiaalpakketten

Een materiaalpakket bestaat uit concreet materiaal en een lesbeschrijving. Voorbeelden van materiaalpakketten: 'Zaden op reis', 'Vogelrestaurant' en 'Vlinderpakket'.

 

Inschrijven voor het nieuwe schooljaar

De contactpersonen NME en NME-coördinatoren van de scholen in Amersfoort ontvangen ieder jaar in april de NME-gids. De school kan zich vanaf mei al inschrijven voor NME-activiteiten voor het nieuwe schooljaar.