U bent hier

Groenkaart

In 2016 stelden betrokken bewoners en de gemeente samen de Groenvisie op voor het groen van Amersfoort. Op basis van de Groenvisie is in 2017 de Bomenleidraad ontwikkeld. Nu vertalen we dit in de Groen(structuur)kaart. Hierop staat Stadsgroen en Buurtgroen. Het Stadsgroen zijn de bossen en parken,  water en groen dat hiermee verbonden is en de belangrijke bomenlijnen. Op basis van de Groenkaart brengen we de kansen en opgaven in beeld.

 

Pilot Groenkaart in Schothorst

Om de kaart voor heel Amersfoort te maken oefenen we in de wijk Schothorst. Eind juni fietsten we met de Groene Raad Schothorst door het groen van Schothorst. Eind september bogen we ons over de kaarten in het Groene Huis, toen hebben zich ook een paar mensen opgegeven voor de werkgroep. Uit gesprekken bleek dat de groenwaarden uit de Bomenleidraad prima bruikbaar zijn voor de Groenkaart. De Bomenleidraad gaat uit van 6 waarden: biodiversiteit, klimaat, gebruik en beleving, landschap en structuur, cultuurhistorie en boomwaarde. Typisch voor Stadsgroen is dat het vaak vele waarden heeft, die brengen we in beeld op de Groenkaart. Het groen dichtbij huis noemen we Buurtgroen. Hier werkt de buurt samen aan groene meerwaarde. 

 

Documenten

 

Vervolg
Wilt u in de werkgroep meedenken over de invulling van de Groenkaart en de kansen en opgaven om de groenwaarden te versterken? Mail dan naar groenestad@amersfoort.nl.

 

Deze winter komen we bij u terug met de conceptkaarten voor de hele stad Amersfoort. Zodra hier data voor bekend zijn laten we dit weten.