U bent hier

Groenkaart

In 2016 stelden betrokken bewoners en de gemeente samen de Groenvisie op voor het groen van Amersfoort. Om de uitvoering van de Groenvisie te ondersteunen werken we aan een Groen(structuur)kaart. Één kaart met daarop al het groen, met waarden, doelstellingen en ambities. Inmiddels zijn de concept-ambitiekaart en een werkdocument over de Groenkaart gereed. Ook zijn er "atlassen" per wijk gemaakt die nog door inwoners en ambtenaren kunnen worden gecontroleerd. 

 

OPROEP De wijkatlassen

Per  wijk is er een "atlas" gemaakt waarin verschillende kaarten en een tabel met beschrijvingen van de verschillende stukken stadsgroen inclusief de kwaliteit daarvan en eventuele ambities die er nog zijn voor het gebied. De kaarten en tabellen zijn met veel zorg en aandacht gemaakt. Toch kan het zijn dat er iets niet klopt. Daarom nodigen we iedereen uit de kaarten en de tabellen te bekijken en eventuele aanvullingen of wijzigingen door te geven! Je kunt de atlassen downloaden via de pagina. Daar vind je ook de informatie hoe je je aanpassingen door kunt geven. 

Over de Groenkaart

De Groenkaart geeft het groen in de stad weer. De kaart kan straks gebruikt worden om in gesprekken en overleg over veranderingen in de stad, de groene doelstellingen van de gemeente goed zichtbaar te maken. Uiteindelijk komt er een digitale kaart die het mogelijk maakt verschillende kaartlagen aan en uit te zetten. Deze kaart wordt voor iedereen toegankelijk. Kijk voor meer informatie in het overzicht van veel gestelde vragen.

 

Stads- en buurtgroen

Bij het maken van de kaart is een onderscheid gemaakt tussen stads- en buurtgroen. Stadsgroen en buurtgroen hebben beide een groene bestemming in het bestemmingsplan. Dit verandert niet. Het verschil tussen stadsgroen en buurtgroen is vooral een verschil in participatie en invloed.

 

Stadsgroen: nu al op de kaart

Het stadsgroen is van betekenis voor alle inwoners van de stad en het is groen waarvoor de gemeente ambities en doelstellingen heeft. Ideeën voor deze gebieden moeten binnen deze ambities passen. Vooral die gebieden zijn in de huidige groenkaart beschreven.

 

Buurtgroen

In buurtgroen hebben buurtbewoners en -gebruikers invloed op de doelstellingen en kunnen zij met de gemeente bepalen hoe het groen eruit moet zien. Komende jaren ontwikkelen we voor het buurtgroen gebieds- of wijkgroenplannen. Dit doen we samen met de buurt. Dit gebeurt op het moment dat de openbare ruimte in de nabije omgeving gaat veranderen. Op deze manier kunnen dan de ideeën ook uitgevoerd worden.

 

 

Bijna klaar: "laatste" presentatie 25 maart

De Groenkaart met daaronder gedetailleerde beschrijvingen van al het stadsgroen, belangrijkste lijnbeplantingen, de waarde daarvan en de ambities is bijna klaar. Op dit moment nog als een atlas met papieren / pdf-kaarten. Op 25 maart leggen we die nogmaals aan iedereen voor tijdens de tweede avond Groenvisie in Vogelvlucht.  Ook vertellen we hoe en in welke vorm de Groenkaart definitief zal worden vastgesteld, al zal het altijd een levende kaart blijven. De ontwikkelingen in de stad staan immers niet stil.

 

Hoe verder

Na het verwerken van de laatste aanpassingen na de presentatie van 25 maart, verwachten we dat de groenkaart aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders kan worden voorgelegd en door hen kan worden vastgesteld. Daarna zal ook de interactieve kaart worden gerealiseerd.

Het is ook nog mogelijk om het kaartbeeld aan te passen: Mis je iets op de groenkaart? Of staat er iets teveel op? Wil je dit dan doorgeven bij één van de medewerkers van de gemeente? Mailen kan naar groenestad@amersfoort.nl

 

 

 

 

Documenten pilot Schothorst:

 

Documenten atlas

 

Wat er aan vooraf ging?

Om de kaart voor heel Amersfoort te maken oefenden we in de wijk Schothorst. Eind juni 2018 fietsten we met de Groene Raad Schothorst door het groen van Schothorst. Eind september 2018 bogen we ons over de kaarten in het Groene Huis, toen hebben zich ook een paar mensen opgegeven voor de werkgroep. Uit gesprekken bleek dat de groenwaarden uit de Bomenleidraad prima bruikbaar zijn voor de Groenkaart. De Bomenleidraad gaat uit van 6 waarden: biodiversiteit, klimaat, gebruik en beleving, landschap en structuur, cultuurhistorie en boomwaarde. Typisch voor Stadsgroen is dat het vaak vele waarden heeft, die brengen we straks in beeld op de Groenkaart. Het groen dichtbij huis noemen we Buurtgroen. Hier werkt de buurt samen aan groene meerwaarde. 

Op 20 februari 2019 presenteerden we drie voorlopige kaarten die de basis gaan vormen voor de uiteindelijke digitale kaart. Het ging om:

  • een concept-groenkaart met daarop het stadsgroen, de belangrijkste bomenlanen en het buurtgroen
  • een concept-kaart met al het bestaande beleid en documenten
  • een conceptkaart met de ambities voor het groen. Die ambities zijn deels al in uitvoering, deels vastgelegd in beleid en deels nog in een heel pril stadium.

Tijdens die bijeenkomst werd ook een aantal veelgestelde vragen beantwoord

Na de consultatie met de stad zijn de verschillende kaarten aangepast en zijn ook op wijk niveau meer gedetailleerde kaarten gemaakt. Van die wijken ontstond een atlas emt verschillende kaarten en een lange lijst met beschrijvingen van de verschillende groene elementen. Ook kreeg ieder gebied een paspoort mee met daarin de belangrijkste waarden van het gebied die richting kunnen geven aan het beheer. Dit werd op 4 december gepresenteerd.

Tijdens dit proces heeft een werkgroep met daarin inwoners van Amersfoort en ambtenaren van de gemeente Amersfoort steeds input geleverd. wij danken hen voor hun inbring.