plattegrond Landgoed Schothorst
huur ruimtes

U bent hier

De witte Villa

Schothorst kent haar oorsprong als boerderij rond 1600. Door de eeuwen heen wordt dit stukje bij beetje uitgebreid en verrijst er op deze plek een bescheiden landhuis, een zogenaamde ‘Huizinge.’ Schothorst maakt vervolgens een transformatie door van ‘Huizinge’, naar ‘Heerenhuizinge’, ‘buitenverblijf’ en in 1846 zelfs tot ‘heerlijkheid.’ Omstreeks 1850 komt het landgoed in bezit van mr. Pieter Verloren van Themaat.

 

Tussen 1861 en 1876 vindt er een ingrijpende verbouwing plaats van het landhuis. Deze verbouwing is vermoedelijk ontworpen door de tuinarchitect S.A. van Lunteren. De inrichting van het bestaande landhuis wordt gewijzigd en er wordt een voorhuis bijgebouwd, waarin veel ruimte wordt geboden aan een voorname trappartij en enkele representatieve vertrekken aan de linker-en rechterzijde hiervan. De buitenkant van het gebouw is omgeven door  een serre. Hierna is het gebouw nauwelijk veranderd. In dezelfde periode legt Van Lunteren een park aan in de Engelse landschapsstijl. Kenmerkend voor deze stijl zijn slingerende paadjes, bochtige vijvers, uitheemse boomsoorten en prachtige doorkijkjes. Deze elementen zijn nog steeds herkenbaar in het huidige park. Tevens worden in deze periode het Koetshuis en de Oranjerie gebouwd.

 

Tot 1938 is het landgoed in handen van particulieren. Daarna wordt het gekocht door het Centraal Bureau van het Nederlandsche Landbouwcomité van Coöperatieve Aankoopverenigingen uit Rotterdam die er een instituut voor moderne veevoeding sticht. Omstreeks 1974 koopt de gemeente Amersfoort de gronden en stallen van Schothorst aan vanwege hun situering in het bestemmingsplan Schothorst. Toen zijn ook de eerste plannen voor de inrichting van het gebied als stadspark ontstaan. Een deel wordt als sport- en recreatieterrein ingericht terwijl 20 hectare blijft zoals het is, het landgoed Schothorst. Daar is het Centrum voor Natuur- en Milieu-educatie gevestigd. Uiteindelijk krijgt het park in de jaren 90 haar huidige vorm, waarbij de aanleg door Van Lunteren op hoofdlijnen behouden is gebleven. De kenmerkende villa, ook wel ‘de witte villa’ genaamd, het Koetshuis en de Oranjerie zijn aangewezen als Rijksmonument. Het pand is tegenwoordig in gebruik als kantoorpand.