U bent hier

Bomenleidraad

In de Bomenleidraad staat op een samenhangende manier het beleid van de gemeente Amersfoort over bomen. Er staat hoe we in Amersfoort met bomen omgaan en welke afwegingen we maken. Het gaat dan om onderwerpen als omgaan met bomen in ruimtelijke ontwikkelingen, veiligheid, boomstructuur in de stad, kappen en compenseren, et cetera.

De belangrijkste uitgangspunten die zijn opgenomen:

a. we sturen op kwaliteit en waarden van bomen;
b. we bouwen actief aan een stedelijke hoofdboomstructuur;
c. bij ruimtelijke ontwikkelingen zorgen we voor een zorgvuldige afweging van belangen, waarbij de waarden van (bestaande) bomen worden meegewogen; de uitkomst van deze afweging wordt onderbouwd bij het definitief ontwerp ten behoeve van de besluitvorming over de ruimtelijke ontwikkeling.
d. We streven naar uitbreiding van het groenareaal in de stad, waardoor er ook meer plekken voor bomen ontstaan.
e. Waar mogelijk bestaande bomen met de bouwkavel mee te verkopen bij vrijekavelverkoop. Bij niet behouden van de bomen dient door de koper een kapvergunning te worden aangevraagd zoals dat bij iedere particulier gebeurt.

Op 12 december 2017 is de Bomenleidraad voor Amersfoort vastgesteld samen met de gewijzigde APV en beleidsregel.

 

Meer informatie over bomen in Amersfoort?

Via deze links is meer informatie te vinden over http://amersfoort-in-beeld.nl/#monumentale-bomen en alle overige gemeentelijke bomen, over de aantasting van essen door essentaksterfte http://www.amersfoort-in-beeld.nl/#essentaksterfte , en de kapaanvragen http://www.amersfoort-in-beeld.nl/#kapaanvragen die de gemeente jaarlijks doet vanwege veiligheidskap.

Eind 2018 startten we met een groot project om 4000 bomen te herplanten. De uitleg en stand van zaken is te vinden op deze https://www.amersfoort.nl/project/herplant-4000-bomen-in-de-stad.htm